Veel aandacht voor Artemisia bankerplanten in BOERDERIJ voor besparing op insecticiden

Onder de titels “Voedselbank in plaats van insecticiden” (105-no. 3, 15 oktober 2019) en “Zoektocht naar alternatieven tegen bladluis” (105-no. 4, 22 oktober 2019) gaat vakblad BOERDERIJ uitvoerig in op de mogelijkheden en de reeds gemaakte ervaringen met het Artemisia bankerplanten systeem van Servaplant.

De grootste uitdaging is om met deze voedselbank genoeg natuurlijke vijanden te kweken voordat de schadelijke bladluizen in het voorjaar opkomen.

Bij een eerste proef in suikerbiet door het IRS in 2018 werden de Artemisiaplanten pas na het zaaien van de bieten aan de randen van het perceel in de buitenste bietenrij geplant en bleek dat de Artemisia door de gebruikte herbiciden geraakt en in de groei geremd werden. In 2019 zijn de Artemisia midden in de bloemenrand rondom het perceel geplant, maar door het droge voorjaar viel het ook daar niet mee om op tijd goed ontwikkelde planten te krijgen. Voor de proef in 2020 zijn nu in augustus al Artemisia’s in de akkerrand geplant en gezaaid zodat er in mei al goed ontwikkelde planten staan. Ook moeten op deze planten al vroeg genoeg bladluizen aanwezig zijn om predatoren aan te trekken.

Akkerbouwer Abram Rus uit Nieuw Vennep past het systeem van Servaplant al acht jaar toe voor de teelt van kerstbomen: “Het werkt goed, de natuurlijke vijanden zijn er altijd op tijd bij. Ik hoef de bomen niet te controleren en hoef ook niet de afweging te maken om wel of niet chemisch in te grijpen.” lees meer Dit jaar heeft hij het systeem ook voor de suikerbieten ingezet en daarbij vastgesteld dat de herbiciden een remmende werking hebben. Volgend jaar gaat Rus het daarom anders doen. In plaats van de bloeiende akkerrand die nu langs de sloot ligt wil hij een 3 meter brede grasstrook met in het midden twee rijen Artemisia. Dat heeft als voordeel dat de Artemisia meerdere jaren kan blijven staan en dat de luizen en hun predatoren al vroeg in het seizoen kunnen groeien.