Toepassen van mycorrhiza

De mycorrhiza-schimmels moeten dicht bij de wortels komen. Alleen dan kunnen zij zich op de wortels nestelen en met de wortels meegroeien. Dit duurt enkele weken. In warme en vochtige omstandigheden gaat de ontwikkeling sneller. De schimmels overwinteren in de grond en op de wortels, zij hoeven dus niet telkens weer op nieuw toegevoegd te worden.

Het heeft dus weinig nut om de schimmels gewoon boven op de grond te strooien zoals mestkorrels. Je moet ze bij de wortels brengen. Dit kan het beste bij de aanplant, maar het is ook mogelijk om bestaande planten te behandelen. Afhankelijk van het product en het plantgoed worden de schimmels als droge korrels of in vloeibare vorm toegepast. Hieronder volgt een overzicht over de verschillende mogelijkheden. Meer details over dosering en wijze van gebruik vindt u bij de productbeschrijvingen.


Bij de aanplant

droog:
• strooien in het plantgat (planten met kluit)
• mengen door de (pot)grond
• inwerken in zaai- of plantbed (bovenste 10-15 cm)
vloeibaar:
• dippen van kale wortels, stekken of kleine plugplantjes
• aangieten of besproeien van wortelkluit

Revitalisering van bestaande planten: Om de schimmels zo dicht mogelijk bij de wortels te brengen, worden ze in voorgeprikte gaatjes of op de blootgelegde wortels gestrooid of gegoten, afhankelijk van het product.

Rozen planten in een bestaand rozenperk zonder de grond te vervangen: Verwijder de oude wortels en verbeter de grond met goed verteerde compost, stalmest of humusrijke tuinaarde. Laat de grond zich een tot twee maanden lang zetten en plant de rozen daarna met SYMBIVIT.

Let op! Beperk de bemesting met name in het begin. Teveel fosfaat en stikstof hebben een remmend effect op de mycorrhiza. Geef de voorkeur aan langzaam vrijkomende, natuurlijke meststoffen zoals compost, lavameel, hoornspanders, oude stalmest. Intensieve grondbewerking beschadigt het mycorrhiza-netwerk. Laat de bodem daarom zoveel mogelijk met rust en schoffel niet dieper dan 5 cm. Een laagje compost of houtsnippers op de grond (mulch) werkt bevorderend.