Nieuw: IBERMOL 2%

IBERMOL2% bevat 2% molybdeen, 3% borium en 10% zeewierextract. Voor pollen is ook borium belangrijk en daarom is dit toegevoegd.

2 liter per ha voor koolsorten en vlinderbloemige en 1 liter voor alle andere gewassen is al voldoende om in de meeste gevallen het molybdeengebrek op te lossen.

Nederlandse grond heeft een laag gehalte aan molybdeen. Bij een lagere pH of met toepassen van sulfaatbemesting kan een tekort optreden. Met name vlinderbloemigen zoals klaver, luzerne, wikke, erwt en ook koolsoorten reageren gevoelig op tekorten.. Teken van gebrek aan molybdeen is geel verkleuring tot ingedroogde bladranden of misvormde bladeren.

Bemesting met sulfaat zoals patentkali, kiezeriet, kalisulfaat, etc bevordert gebrek aan molybdeen. Planten nemenmolybdeen op in vorm van molybdaat op en sulfaat concurreert met de opname van molybdaat. Molybdeen is voor planten belangrijk om nitraat om te zetten naar aminozuren. In vlinderbloemigen is het belangrijk voor de omzetting van stikstof uit de lucht naar plant opneembare stikstofverbindingen.

Molybdeen wordt ook gebruikt voor een goede ontwikkeling van de bladeren. Bij gebrek kunnen ingerolde bladranden ontstaan, of het blad is aan een kant goed gevormd en de andere kant ontbreekt of is smaller zodat het blad krom wordt getrokken aan de bladnerfkant.

Molybdeen is belangrijk voor de vruchtbarheid van pollen. Door gebrek aan molybdeen wordt de bevruchting minder. Hier is wel op te letten dat er geen overmaat wordt gepleegd omdat anders de vruchtbaarheid weer afneemt.

Zeewier bevordert de opname van sporenelementen en kalium. Met name borium, koper, molybdeen en zink worden beter opgenomen. Zeewier verhoogt het chlorofyl in de plant waarmee de fotosynthese verbetert en meer suikers kunnen worden gevormd en dit werkt weer op bloemen, vruchten, knollen en bollen. Zeewier heeft ook een positieve invloed op de kieming van zaden.

Nieuwe groenbemester voor agrariërs

BAWI is ons nieuwe groenbemester mengsel voor agrariërs. Gezaaid eind juli groeit het snel door tot een mooie blad- en wortelmassa. Nitraat wordt door de brassica perfect gebonden in blad en penwortels. De wikke zorgt voor extra organische stikstof en dit komt het volgende gewas geleidelijk ten goede. Dit is een slimme manier om minder stikstof te hoeven toepassen in het volgende jaar. Voor nog meer doorworteling en kruimelstructuur zorgen 3 verdere plantsoorten in dit mengsel.


Akkerbouwer Coen van den Hoek heeft BAWI eind juli gezaaid en is erg te spreken over het resultaat:

“Dat is mijn streven, goede groenbemesters, en zo de ondergrond ook verbeteren. Zodat we straks met ploegen niet het goede onderin stoppen en op de stugge ondergrond moeten telen volgend jaar.”

PIRO groenbemester in het najaar

 

 

 

 

 

 

Met PIRO kunnen we tijdens de winter veel goeds doen voor bodemherstel.

PIRO bestaat voor de helft uit de vlinderbloemigen winterwikke, inkarnaatklaver en wintererwt, allemaal soorten die het ook goed doen bij koudere temperaturen. Ze leveren organische stikstof en hun wortels groeien tot diep in de grond. De speciale winterrogge in dit mengsel is een bladrogge, geselecteerd niet op graan maar op goede groei met name ook bij lagere temperatuur. PIRO geeft een vrij snelle en goede grondbedekking en een zeer goede doorworteling en levert veel organische stof al tijdig in het voorjaar.

Als u het land in februari of maart al weer voor uw gewas nodig hebt, kunt u PIRO het beste nu gelijk zaaien. Zolang het warm is groeit het mengsel nog goed maar is dan wel ook vorstgevoeliger. Als u later (eind september) of vanaf februari zaait, komt de meeste groei in het voorjaar en heeft de vorst minder invloed. Belangrijk is, dat PIRO tenminste twee weken voor de aanplant van het volggewas wordt geklepeld of gemaaid en direct wordt ingewerkt in de bovenste laag grond.