Aanpak Servaplant geeft mooi resultaat bij potrozen

De vooraanstaande rozenkweker Arie Bouman werkt sinds 2015 samen met Servaplant en andere partijen aan de verduurzaming van zijn teelt. De combinatie van verbeterde potgrond en regelmatig spuiten met plantversterkers zoals SERVASAN, CUPRATEC en MICOSAT leverde in 2016 een goede groei en gezondheid van de rozen op.

In 2017 werd de potgrondsamenstelling verder aangepast voor een optimale groei én sterke gezonde planten. Nu in juni staan de verschillende cultivars vol in bloei met een prachtige kleur en gezond blad.

In de derde rij van links staan de rozen die opgepot zijn met het potgrondmengsel van Servaplant en die enkel met onze natuurlijke plantversterkers gespoten worden.

EIFELGOLD herfstactie

Eifelgold oergesteentemeelInvesteer nu in de bodem

met EIFELGOLD lavameel.
Voor herstel en behoud van structuur en vruchtbaarheid. Na het rooien en bij de nieuwe aanplant mengen met aanvulgrond, compost, dierlijke mest, substraat of rechtstreeks op het land.

In week 38 en 39 geven wij 10% korting op leveringen t/m 4 ton.

EIFELGOLD LAVAMEEL  is verkrijgbaar in zakken van 20 kg (pallet 48 zakken) of in bigbags van 1000 kg.
Vanaf 5 ton kunnen wij nu een nog scherpere prijs aanbieden.

Lees meer

Chrysant weerbaarder tegen roest

Chrysant 1In het kader van het Praktijknetwerk Steenmeel werd in 2014 EIFELGOLD toegepast bij chrysant op rivierklei voor structuurverbetering in vakken met oplopende dosering. Met toenemende giften lavameel steeg de silicium concentratie in het blad en kregen de chysanten minder (en later) last van roest-schimmels. Om het gebruik van fungiciden nog verder terug te dringen werd ook een nieuw type MICOSAT ingezet met veelbelovende eerste resultaten. De kweker gaat 2015 door om meer ervaring met deze duurzame aanpak op te doen.

In augustus 2015 vermeldt de kweker dat het gebruik aan fungicide 50% lager is.

Kersenbomen hebben baat bij Eifelgold

kers 1Kersenbomen profiteren van Eifgelgold door hogere siliciumgehaltes en een betere afrijping van de bomen in het najaar.

Toepassing van EIFELGOLD in 2012 voor de aanplant van jonge kersenbomen op een humeuze zandgrond heeft een duidelijke verhoging (3 x) van het siliciumgehalte in de bladeren in september tot gevolg gehad. In juni toonden de bomen nog een veel te laag siliciumgehalte, in september was het siliciumgehalte tot een normaal niveau gestegen. Op het andere perceel waar geen Eifelgold was toegepast bleef het siliciumgehalte bij de kersenbomen veel te laag. De kersenbomen met Eifelgold kwamen in september ook beter tot stilstand van de groei en afrijping, wat bij de bomen op het andere perceel niet het geval was, waar ze nog actief doorgroeiden.