Agroscope/Uni Zürich: “Zonder bacteriën en schimmels zou het op Aarde eruit zien als op Mars”

Je soortenrijker de microbiële gemeenschap in de bodem, je meer ecosysteem-functies blijven intact – goed voor landbouw en milieu. Dit hebben onderzoekers van Agroscope en Universiteit Zürich aangetoond. Hun resultaten zijn recentelijk gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad «Nature Communications».

Onze bodems filteren drinkwater en produceren voedsel. Deze functies kunnen ze alleen vervullen omdat er duizenden van schimmel- en bacterie-soorten leven, die als radertjes van een uurwerk samenwerken.

“Dit is waarschijnlijk de eerste studie die laat zien dat bacteriën en schimmels in onze bodems georganiseerd zijn in reusachtige netwerken en dat deze netwerken cruciale functies vervullen” zegt Marcel van der Heijden, agro-ecoloog bij Agroscope en de universiteit Zürich. “Je meer vervlochten het netwerk is, je meer onze bodems kunnen doen voor de landbouw.”


Belangrijke functies van de bodem gaan achteruit, wanneer er te weinig bacterie- en schimmelsoorten aanwezig zijn: de efficiënte opname van voedingsstoffen door planten, de afbraak van dood organisch materiaal of het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer. Cameron Wagg, eerste auteur van deze studie zegt het kort en bondig: «Zonder bacteriën en schimmels zou het op Aarde eruit zien als op Mars»,