Prunus weerbaarder tegen bladvlekken

Prunus laurocerasusDeze laurierkersen (Prunus laurocerasus) werden in 2013 behandeld volgens het advies van Servaplant met de volgende middelen die allemaal voldoen aan de Europese richtlijn voor ecologische teelt:

EIFELGOLD
CUPRATEC
MICOSAT
SERVASAN
De planten groeien prima en hebben veel minder last van bladvlekken (Xanthomonas arboricola pv pruni).
Belangrijk bij deze aanpak is wel dat de middelen op tijd, in de juiste volgorde en regelmatig worden toegepast.

Kersenbomen hebben baat bij Eifelgold

kers 1Kersenbomen profiteren van Eifgelgold door hogere siliciumgehaltes en een betere afrijping van de bomen in het najaar.

Toepassing van EIFELGOLD in 2012 voor de aanplant van jonge kersenbomen op een humeuze zandgrond heeft een duidelijke verhoging (3 x) van het siliciumgehalte in de bladeren in september tot gevolg gehad. In juni toonden de bomen nog een veel te laag siliciumgehalte, in september was het siliciumgehalte tot een normaal niveau gestegen. Op het andere perceel waar geen Eifelgold was toegepast bleef het siliciumgehalte bij de kersenbomen veel te laag. De kersenbomen met Eifelgold kwamen in september ook beter tot stilstand van de groei en afrijping, wat bij de bomen op het andere perceel niet het geval was, waar ze nog actief doorgroeiden.