Potrozen duurzaam telen? – Het kan!

De vooraanstaande rozenkweker Arie Bouman werkt sinds 2015 samen met Servaplant en andere partijen aan de verduurzaming van zijn teelt.

In 2017 werd een nieuwe proef ingezet met diverse potgrondsamenstellingen waarbij een groot deel van de kunstmest vervangen werd door organische meststoffen. De potgrondmengsels werden getest met vier soorten klimrozen. Er werd geen chemische bestrijding toegepast, maar alleen milieuvriendelijke plantversterkers.

Links staan de rozen in het standaard potgrondmengsel met alleen Osmocote meststoffen. In de derde rij van links staan de rozen die opgepot zijn met het potgrondmengsel van Servaplant met voornamelijk organische meststoffen.

20 juni 2017
31 augustus 2017

Aan het eind van het seizoen (eind augustus) staan de rozen in de potgrond van Servaplant nog steeds even goed bij als in het standaard mengsel, terwijl de twee andere mengsels met organische bemesting al duidelijk meer uitgewerkt zijn (geel blad).

Voor de derde keer op rij heeft zich de toevoeging van EIFELGOLD lavameel en compost, wat intussen standard in de potgrond van Arie Bouman zit, bewezen als goede basis. Wij hebben dit jaar in ons potgrondmengsel daarnaast ook TERRACAL natuurgips gebruikt in plaats van kalk en een
deel van de compost door champost vervangen.

De rozen in het Servaplant mengsel stonden er op 14 juni perfect gezond bij (0 aantasting op een schaal van 1-10) en zelfs op 28 juli tonden ze nauwelijks aantasting door schimmels (1 op een schaal van 1-10).

Hiermee kon voor de derde keer op rij worden aangetoond dat potrozen op een milieuvriendelijke manier gezond en sterk kunnen groeien.

Aanpak Servaplant geeft mooi resultaat bij potrozen

De vooraanstaande rozenkweker Arie Bouman werkt sinds 2015 samen met Servaplant en andere partijen aan de verduurzaming van zijn teelt. De combinatie van verbeterde potgrond en regelmatig spuiten met plantversterkers zoals SERVASAN, CUPRATEC en MICOSAT leverde in 2016 een goede groei en gezondheid van de rozen op.

In 2017 werd de potgrondsamenstelling verder aangepast voor een optimale groei én sterke gezonde planten. Nu in juni staan de verschillende cultivars vol in bloei met een prachtige kleur en gezond blad.

In de derde rij van links staan de rozen die opgepot zijn met het potgrondmengsel van Servaplant en die enkel met onze natuurlijke plantversterkers gespoten worden.

Potgrond voor sterke rozen

De vooraanstaande rozenkweker Arie Bouman werkt sinds 2015 samen met Servaplant en andere partijen aan de verduurzaming van zijn teelt.

IMG_5880

Uitgangspunt is de samenstelling van de potgrond met het oog op sterkere planten en een duurzamere productie. Al in het eerste proefjaar bleek dat toevoeging van compost en EIFELGOLD lavameel aan de potgrond de rozen sterker maakt t.o.v. het  standaard veenmengsel. In 2016 werden gelijk alle rozen opgepot met deze bodemverbeteraars.

IMG_2425

In 2016 werden duurzamere bemestingsvarianten getoetst. De combinatie van verbeterde potgrond en regelmatig spuiten met plantversterkers zoals SERVASAN, CUPRATEC en MICOSAT leverde een goede groei en gezondheid van de rozen op. Gezien de weersomstandigheden tijdens dit seizoen is dit een zeer goed resultaat.

IMG_2427

In 2017 zal verder worden ingezet op een nog efficiëntere en duurzamere bemesting en de reductie van spuitbeurten.

Mycorrhiza certificaat

Boomkwekerij Coonen kan nu planten leveren met het certificaat “Plant Mét Mycorrhiza”

De toepassing van mycorrhiza bij de opkweek van onze planten heeft voor onze klanten belangrijke voordelen:

  • een milieuvriendelijk geteeld product van goede kwaliteit
  • goed ontwikkeld wortelgestel en compacte kluit
  • rijk vertakte plant met steviger blad
  • beter bestand tegen droogte en ziekten
  • beter aanslaan na verpotten of uitplanting

Betere Cranberry stekken met mycorrrhiza en chitosan

Het toevoegen van ericoïde mycorrhiza-schimmels en chitine/chitosan aan het steksubstraat resulteerde in compactere Cranberry plantjes met een goede beworteling en mycorrhiza-bezetting. Er zijn geen fungizides of extra bemesting toegepast. Het uitvalpercentage was gering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 jaar later hebben de P8-plantjes een wortelkolonisatie van 55% met een uitval van minder dan 5%. Na het uitplanten in het veld laten deze sterke plantjes een goede ontwikkeling zien.

Blauwe bes heeft baat bij heidemycorrhiza

Rob van Tol heeft eind jaren 80, begin jaren 90 op het proefstation voor de boomkwekerij in Boskoop onderzoek gedaan naar de betekenis van mycorrhiza voor groei en stressbestendigheid van boomkwekerijgewassen. In De Boomkwekerij 44/1992 beschrijft hij veelbelovende resultaten en schetst perspectieven voor toekomstige toepassingen: Met name de toepassing “mengen door de stekgrond” van Pezizella ericae, een heidemycorrhiza, leverde spectaculaire resultaten. De beworteling en groei van Vaccinium stekken kwam sneller op gang en in het najaar waren de planten ongeveer tweemaal zo groot als in de stekkisten zonder schimmel. Na overwinteren in de koude kas werd in het voorjaar een deel van de planten opgepot in containers en een ander deel werd direct gepoot in de vollegrond. Aan het eind van de zomer hadden bij alle drie geteste Vaccinium cultivars in de vollegrond de planten met mycorrhiza een hoger drooggewicht (30 tot 50%), waren ze langer (30%) en sterker vertakt (25%). De groeiomstandigheden voor Vaccinium zijn in de vollegrond minder gunstig dan in de potten en de mycorrhiza-schimmel bleek de nadelen goed te compenseren. Bij de containerplanten waren de verschillen dan ook veel kleiner.

grooggewicht (g) container
drooggewicht (g) vollegrond

Ondanks deze goede resultaten in Boskoop is niets daarvan in de praktijk terechtgekomen. Een reden daarvan is misschien dat heidemycorrhiza’s in Nederland pas sinds kort als commerciële preparaten beschikbaar zijn (INOQ RHODAZO, RHODOVIT)