Betere Cranberry stekken met mycorrrhiza en chitosan

Het toevoegen van ericoïde mycorrhiza-schimmels en chitine/chitosan aan het steksubstraat resulteerde in compactere Cranberry plantjes met een goede beworteling en mycorrhiza-bezetting. Er zijn geen fungizides of extra bemesting toegepast. Het uitvalpercentage was gering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 jaar later hebben de P8-plantjes een wortelkolonisatie van 55% met een uitval van minder dan 5%. Na het uitplanten in het veld laten deze sterke plantjes een goede ontwikkeling zien.

Sciadopitys zaailingen sterker door mycorrhiza

Joop Dahm, Ruthojo Ericaceae & Sciads, Bemmel: Wij zijn uitstekend tevreden over de endo-mycorrhiza-produkten voor onze zaailingen van de Sciadopitys verticillata; met name het direct zichtbare resultaat na opkomst van de zaailingen:

  • De zaadlob blijft na opkomst van de zaailing beduidend korter aan de zaailing zitten; hierdoor minder uitval door Botrytis.
  • De groei van zaailing met name het 1e jaar is beduidend beter in vergelijking met de zaailingen die geen endo’s hebben gekregen; ik kan het moeilijk kwantificeren in een percentage – schatting is 40-50%.
  • Minder uitval en betere groei over het algemeen; wij willen absoluut niet meer zonder endo-mycorrhiza’s zaaien !!!

Sciadopitys zaailingen © Ruthojo Ericaceae & Sciads

Blauwe bes heeft baat bij heidemycorrhiza

Rob van Tol heeft eind jaren 80, begin jaren 90 op het proefstation voor de boomkwekerij in Boskoop onderzoek gedaan naar de betekenis van mycorrhiza voor groei en stressbestendigheid van boomkwekerijgewassen. In De Boomkwekerij 44/1992 beschrijft hij veelbelovende resultaten en schetst perspectieven voor toekomstige toepassingen: Met name de toepassing “mengen door de stekgrond” van Pezizella ericae, een heidemycorrhiza, leverde spectaculaire resultaten. De beworteling en groei van Vaccinium stekken kwam sneller op gang en in het najaar waren de planten ongeveer tweemaal zo groot als in de stekkisten zonder schimmel. Na overwinteren in de koude kas werd in het voorjaar een deel van de planten opgepot in containers en een ander deel werd direct gepoot in de vollegrond. Aan het eind van de zomer hadden bij alle drie geteste Vaccinium cultivars in de vollegrond de planten met mycorrhiza een hoger drooggewicht (30 tot 50%), waren ze langer (30%) en sterker vertakt (25%). De groeiomstandigheden voor Vaccinium zijn in de vollegrond minder gunstig dan in de potten en de mycorrhiza-schimmel bleek de nadelen goed te compenseren. Bij de containerplanten waren de verschillen dan ook veel kleiner.

grooggewicht (g) container
drooggewicht (g) vollegrond

Ondanks deze goede resultaten in Boskoop is niets daarvan in de praktijk terechtgekomen. Een reden daarvan is misschien dat heidemycorrhiza’s in Nederland pas sinds kort als commerciële preparaten beschikbaar zijn (INOQ RHODAZO, RHODOVIT)

Ericoïde mycorrhiza’s bij rododendron stekken

In Tjschechië zijn goede ervaringen met de toepassing van ericoïde mycorrhiza’s in de rododendron teelt opgedaan.

rho_test_10rho_test_08rho_test_07

Microstekken van rododendrons worden vaak met systemische fungiciden behandeld, wat tot gevolg heeft, dat de wortels niet met mycorrhiza-schimmels gekoloniseerd zijn. Dit kan na transplantatie in het veld tot vertraagd aanslaan en verhoogde uitval leiden. Toepassing van ericoïde mycorrhiza-schimmels herstelt de kolonisatie van de wortels en zorgt daarmee voor een betere prestatie na het uitplanten.

Test met Rhododendron cv. Azurro:

Spruit droog gewicht: links met, rechts zonder mycorrhiza (RHODOVIT)

graf_r__05

ECTOVIT binnen 1 dag verwerken

Hans Schipaanboord, TC Combigroen BV: “Voor de 1650 beuken zijn 2 pakken (van 3kg ECTOVIT) voldoende. Alleen het probleem doet zich voor als je de myccorhiza niet meteen verwerkt. De mannen zijn drie dagen bezig geweest en als je het mengsel een nacht laat staan wordt het een dikke pap waarin niet meer te dopen is. Wat dan nog rest is verdunnen met water maar ik ga ervan uit dat dat niet de bedoeling is. Hierom hebben wij iets meer moeten gebruiken. Conclusie, het middel is voor het gehanteerde aantal goed bruikbaar maar men moet rekening houden dat voldoende inzet van menskracht is geregeld om de beplanting dezelfde dag te planten.”

Ingrid Weissenhorn, Servaplant: “Hartelijk dank voor uw reactie. Prima, dat u het doseringsadvies voor ECTOVIT kunt bevestigen. Het mengsel kan inderdaad het beste binnen een dag verwerkt worden (zie ook gebruiksaanwijzing). Maar, een nacht laten staan is niet erg (als het niet bevriest!). U kunt de volgende dag best met wat extra water het papje weer zover verdunnen dat het goed dompelt.
Voor kleinere aanplant, of langere spreiding van de werkzaamheden, hebben we ook de kleine 300g verpakking van ECTOVIT.”

Mycorrhiza makkelijk verwerkbaar

Bart Koolwijk, Gebr. Vollmüller – Hoveniersbedrijf: “De mycorrhiza (ECTOVIT) bevalt goed. Het is makkelijk verwerkbaar en de planten (beuken) werden al snel groen heb ik doorgekregen. Ze mengen het met water en dopen de planten erin en zetten ze in de grond. We hebben in het verleden ook wel een andere schimmel gehad, dat moesten we erbij strooien. Dit is volgens het personeel een stuk makkelijker.”