Nieuw: IBERMOL 2%

IBERMOL2% bevat 2% molybdeen, 3% borium en 10% zeewierextract. Voor pollen is ook borium belangrijk en daarom is dit toegevoegd.

2 liter per ha voor koolsorten en vlinderbloemige en 1 liter voor alle andere gewassen is al voldoende om in de meeste gevallen het molybdeengebrek op te lossen.

Nederlandse grond heeft een laag gehalte aan molybdeen. Bij een lagere pH of met toepassen van sulfaatbemesting kan een tekort optreden. Met name vlinderbloemigen zoals klaver, luzerne, wikke, erwt en ook koolsoorten reageren gevoelig op tekorten.. Teken van gebrek aan molybdeen is geel verkleuring tot ingedroogde bladranden of misvormde bladeren.

Bemesting met sulfaat zoals patentkali, kiezeriet, kalisulfaat, etc bevordert gebrek aan molybdeen. Planten nemenmolybdeen op in vorm van molybdaat op en sulfaat concurreert met de opname van molybdaat. Molybdeen is voor planten belangrijk om nitraat om te zetten naar aminozuren. In vlinderbloemigen is het belangrijk voor de omzetting van stikstof uit de lucht naar plant opneembare stikstofverbindingen.

Molybdeen wordt ook gebruikt voor een goede ontwikkeling van de bladeren. Bij gebrek kunnen ingerolde bladranden ontstaan, of het blad is aan een kant goed gevormd en de andere kant ontbreekt of is smaller zodat het blad krom wordt getrokken aan de bladnerfkant.

Molybdeen is belangrijk voor de vruchtbarheid van pollen. Door gebrek aan molybdeen wordt de bevruchting minder. Hier is wel op te letten dat er geen overmaat wordt gepleegd omdat anders de vruchtbaarheid weer afneemt.

Zeewier bevordert de opname van sporenelementen en kalium. Met name borium, koper, molybdeen en zink worden beter opgenomen. Zeewier verhoogt het chlorofyl in de plant waarmee de fotosynthese verbetert en meer suikers kunnen worden gevormd en dit werkt weer op bloemen, vruchten, knollen en bollen. Zeewier heeft ook een positieve invloed op de kieming van zaden.