Hosta’s duurzaam telen met aanpak Servaplant

Het verschil tussen gangbaar telen (kunstmest, veel hebiciden) en duurzaam telen (organische mest, bodemleven, minder herbiciden) volgens advies van Servaplant is duidelijk te zien aan het wortelstelsel van Hosta’s. In de gangbare teelt groeiden de wortels minder en waren veel grover en er werd 6 keer meer Fusarium gemeten als bij telen met de Servaplant aanpak.

Aanpak Servaplant geeft mooi resultaat bij potrozen

De vooraanstaande rozenkweker Arie Bouman werkt sinds 2015 samen met Servaplant en andere partijen aan de verduurzaming van zijn teelt. De combinatie van verbeterde potgrond en regelmatig spuiten met plantversterkers zoals SERVASAN, CUPRATEC en MICOSAT leverde in 2016 een goede groei en gezondheid van de rozen op.

In 2017 werd de potgrondsamenstelling verder aangepast voor een optimale groei én sterke gezonde planten. Nu in juni staan de verschillende cultivars vol in bloei met een prachtige kleur en gezond blad.

In de derde rij van links staan de rozen die opgepot zijn met het potgrondmengsel van Servaplant en die enkel met onze natuurlijke plantversterkers gespoten worden.

Potgrond voor sterke rozen

De vooraanstaande rozenkweker Arie Bouman werkt sinds 2015 samen met Servaplant en andere partijen aan de verduurzaming van zijn teelt.

IMG_5880

Uitgangspunt is de samenstelling van de potgrond met het oog op sterkere planten en een duurzamere productie. Al in het eerste proefjaar bleek dat toevoeging van compost en EIFELGOLD lavameel aan de potgrond de rozen sterker maakt t.o.v. het  standaard veenmengsel. In 2016 werden gelijk alle rozen opgepot met deze bodemverbeteraars.

IMG_2425

In 2016 werden duurzamere bemestingsvarianten getoetst. De combinatie van verbeterde potgrond en regelmatig spuiten met plantversterkers zoals SERVASAN, CUPRATEC en MICOSAT leverde een goede groei en gezondheid van de rozen op. Gezien de weersomstandigheden tijdens dit seizoen is dit een zeer goed resultaat.

IMG_2427

In 2017 zal verder worden ingezet op een nog efficiëntere en duurzamere bemesting en de reductie van spuitbeurten.

Mycorrhiza dag in Nieuwkoop

Op uitnodiging van Micosat Nederland kwam op woensdag 2 september jl. een selecte groep onderzoekers en adviseurs bijeen in Nieuwkoop om informatie uit te wisselen over mycorrhiza en bodemleven.

Groepsfoto Mycodag 2015

De dag begon onder begeleiding van Natuur Monumenten met een boottocht door het prachtige natuurgebied van de Nieuwkoopse plassen. In de middag werden lezingen gegeven door de oprichter van Micosat, professor Giusto Giovannetti, dr. ir. Joeke Postma van Wageningen UR, Henk Kemp van Agrow Consult International BV, dr. Ingrid Weissenhorn en drs. Claudia Külling van Servaplant BV. Na afloop kon iedereen terugzien op een geslaagde en leerzame dag.

Duurzame aanpak wortelknobbels

 

 

 

 

 

 

 

 

Wortelknobbelziekte veroorzaakt door het bacterie Agrobacterium tumefaciens wordt bij deze Clematis teler in Boskoop sinds 2012 op een duurzame manier aangepakt volgens het advies van Servaplant:

De planten groeien prima en de wortelknobbels zijn onder controle.

Belangrijk bij deze aanpak is wel dat de middelen op tijd, in de juiste volgorde en regelmatig worden toegepast.

Chrysant weerbaarder tegen roest

Chrysant 1In het kader van het Praktijknetwerk Steenmeel werd in 2014 EIFELGOLD toegepast bij chrysant op rivierklei voor structuurverbetering in vakken met oplopende dosering. Met toenemende giften lavameel steeg de silicium concentratie in het blad en kregen de chysanten minder (en later) last van roest-schimmels. Om het gebruik van fungiciden nog verder terug te dringen werd ook een nieuw type MICOSAT ingezet met veelbelovende eerste resultaten. De kweker gaat 2015 door om meer ervaring met deze duurzame aanpak op te doen.

In augustus 2015 vermeldt de kweker dat het gebruik aan fungicide 50% lager is.

Pachysandra gezonder dan ooit

Pachysandra

De Pachysandras links op de foto zijn in 2012 behandeld volgens het advies van Servaplant met de volgende middelen die allemaal voldoen aan de Europese richtlijn voor ecologische teelt.

EIFELGOLD   CUPRATEC   MICOSAT  LECITEC   SERVASAN

De planten zijn steviger en gezonder en er is veel minder uitval dan bij gangbaar behandelde planten (rechts op de foto).

Belangrijk bij deze aanpak is wel dat de middelen op tijd en regelmatig worden toegepast.