Op de Biobeurs in Zwolle met Weerbaar Telen

Eddo de Veer van Weerbaar Telen (stand nr. 260) promoot op de biobeurs in Zwolle Servaplant producten zoals PREDAT, LUMA, EIFELGOLD, SERVASAN en NITRAGIN.

Met name PREDAT krijgt veel aandacht en wordt door Anne Jansen in het Biojournaal van 31 januari voorgesteld als interessant biologisch alternatief om af te rekenen met schadelijke bladluis.

Zeker interessant zijn ook de vele workshops bijvoorbeeld nr. 24: ‘Bomen in de landbouw, we kunnen niet zonder!’ of nr. 45: ‘Voedselbossen als toekomst voor de biologische landbouw.’

Groei LUMA op proefveld Berkel

In 2016 hebben wij met een zak LUMA groenbemester, die wij bij de aankoop van EIFELGOLD lavameel mee gekregen hebben (zak was beschadigd) een proef gedaan.

Wat ik heb opgemerkt, is dat de phacelia en de rogge het nog redelijk doen op onbemeste grond (het grootste deel van de kavel), en dat de malva, en gingellikruid het alleen goed deden op het stukje van de kavel wat ik bemest had met schapenmest, en waar ik het lavameel in gespit had, en op het onbemeste deel minder goed tot ontwikkeling kwamen. De lupine wou het geheel niet goed doen, en bleef zeer klein bij mij, zowel bemest als onbemest.

Het is allemaal begin augustus gezaaid, en zeker op het bemeste deel werd het nog zeer hoog.

EIFELGOLD herfstactie

Eifelgold oergesteentemeelInvesteer nu in de bodem

met EIFELGOLD lavameel.
Voor herstel en behoud van structuur en vruchtbaarheid. Na het rooien en bij de nieuwe aanplant mengen met aanvulgrond, compost, dierlijke mest, substraat of rechtstreeks op het land.

In week 38 en 39 geven wij 10% korting op leveringen t/m 4 ton.

EIFELGOLD LAVAMEEL  is verkrijgbaar in zakken van 20 kg (pallet 48 zakken) of in bigbags van 1000 kg.
Vanaf 5 ton kunnen wij nu een nog scherpere prijs aanbieden.

Lees meer

Hobby tuinder gebruikt Eifelgold

Jan van Leeuwen – Honselersdijk: “Mijn ervaringen als hobby tuinder met het gebruik van Eifelgold bij diverse groente en fruitgewassen in 2013 t.o.v. 2012:

DSC03473DSC03472

 

 

 

 

 

 

 

In het jaar 2012 waren er in een groentetuin van 100m2 en een koude kas  van 45m2 diverse problemen met schimmels en insecten. In de binnen aardbeien, buiten rozen en zwarten bessen werd in het jaar 2012 nogal wat luis aangetroffen. Deze werd onder controle gehouden door gebruik te maken van pyrethroïde. In de binnen druiven, tomaten, komkommers, courgette en meloenen werd ondanks het toepassen van een zwavelverdamper een zware aantasting van echte meeldauw geconstateerd. Verder zat de prei die buiten stond begin oktober al onder de roest en trips. In het najaar zat de boerenkool onder de witte vlieg en vol met eitjes van dit insect.

In het vroege voorjaar van 2013 is in de kas en het buitenveldje gebruik gemaakt van Eifelgold (EG). Omdat het het 1e jaar van toepassing is, is er 200 gr p/m2 toegepast. Bij de aardbeien, die in pot staan (3L) is 20 gr EG per pot toegepast op het moment dat er begin maart luis is geconstateerd. Tevens is er eenmalig met een pyrethroïde gecorrigeerd. Tot het eind van het seizoen geen luis meer gezien. Lees meer

Kersenbomen hebben baat bij Eifelgold

kers 1Kersenbomen profiteren van Eifgelgold door hogere siliciumgehaltes en een betere afrijping van de bomen in het najaar.

Toepassing van EIFELGOLD in 2012 voor de aanplant van jonge kersenbomen op een humeuze zandgrond heeft een duidelijke verhoging (3 x) van het siliciumgehalte in de bladeren in september tot gevolg gehad. In juni toonden de bomen nog een veel te laag siliciumgehalte, in september was het siliciumgehalte tot een normaal niveau gestegen. Op het andere perceel waar geen Eifelgold was toegepast bleef het siliciumgehalte bij de kersenbomen veel te laag. De kersenbomen met Eifelgold kwamen in september ook beter tot stilstand van de groei en afrijping, wat bij de bomen op het andere perceel niet het geval was, waar ze nog actief doorgroeiden.