Agroscope/Uni Zürich: “Zonder bacteriën en schimmels zou het op Aarde eruit zien als op Mars”

Je soortenrijker de microbiële gemeenschap in de bodem, je meer ecosysteem-functies blijven intact – goed voor landbouw en milieu. Dit hebben onderzoekers van Agroscope en Universiteit Zürich aangetoond. Hun resultaten zijn recentelijk gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad «Nature Communications».

Onze bodems filteren drinkwater en produceren voedsel. Deze functies kunnen ze alleen vervullen omdat er duizenden van schimmel- en bacterie-soorten leven, die als radertjes van een uurwerk samenwerken.

“Dit is waarschijnlijk de eerste studie die laat zien dat bacteriën en schimmels in onze bodems georganiseerd zijn in reusachtige netwerken en dat deze netwerken cruciale functies vervullen” zegt Marcel van der Heijden, agro-ecoloog bij Agroscope en de universiteit Zürich. “Je meer vervlochten het netwerk is, je meer onze bodems kunnen doen voor de landbouw.”


Belangrijke functies van de bodem gaan achteruit, wanneer er te weinig bacterie- en schimmelsoorten aanwezig zijn: de efficiënte opname van voedingsstoffen door planten, de afbraak van dood organisch materiaal of het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer. Cameron Wagg, eerste auteur van deze studie zegt het kort en bondig: «Zonder bacteriën en schimmels zou het op Aarde eruit zien als op Mars»,

Zaai nu bloemrijke groenbemesters

 

 

 

 

 

 

 

Bij onze bloemrijke groenbemestermengsels LUMA en PIRO zijn de zaden niet behandeld met insecticiden. Naast de uitstekende bodemverbetering met veel organische stof en extra stikstof voor het volggewas leveren deze mengsels nectar en stuifmeel voor bijen, hommels en vlinders.

NIEUW is ons biologisch mengsel WIKA-bio met 75% vlinderbloemigen.

Terwijl LUMA, een hooggroeiend zomermengsel, veel biomassa oplevert, zijn PIRO en WIKA-bio lager groeiende mengsels en ook heel geschikt voor gebruik in randstroken al of niet in combinatie met de Artemisa bankerplant.

Wij leveren de zaden vanaf april in zakken van 25 kg.  Meer info over onze groenbemesters

Hosta’s duurzaam telen met aanpak Servaplant

Het verschil tussen gangbaar telen (kunstmest, veel hebiciden) en duurzaam telen (organische mest, bodemleven, minder herbiciden) volgens advies van Servaplant is duidelijk te zien aan het wortelstelsel van Hosta’s. In de gangbare teelt groeiden de wortels minder en waren veel grover en er werd 6 keer meer Fusarium gemeten als bij telen met de Servaplant aanpak.

PIRO – nieuw groenbemestermengsel voor de winter

Naast het succesvolle LUMA groenbemestermengsel voor de zomer heeft Servaplant met PIRO nu ook een mengsel voor de winter samengesteld. Na het rooien van bomen of de oogst van late veldgewassen kan nu ook de herfst/winter periode worden gebruikt om de bodemstructuur te verbeteren, organische stof op te bouwen en organische stikstof aan te vullen, ten voordele van het volggewas. Lees meer

Op wolken lopen met LUMA

Groenbemester LUMA is niet alleen mooi om naar te kijken maar ook hoog effectief in de verbetering van de grond.
LUMA groeit in etages. Eerst komen drie lager groeiende soorten omhoog en daarna twee hoog groeiende. Doordat de lagere soorten door de hoge soorten overgroeid worden beginnen ze af te sterven en leveren al gauw het eerste voedsel voor het opkomende bodemleven. Later, na het klepelen en onderwerken van de hoge soorten, komt nog eens veel voedsel vrij. Door het hoge voedselaanbod tijdens de groei van LUMA wordt veel bodemleven geactiveerd en vermeerdert. Dit levert een mooie rulle grond op en het gevoel op wolken te lopen zoals wij regelmatig van kwekers te horen krijgen.
Lees meer over deze bijzondere groenbemester.

Boost voor het bodemleven

v.l.n.r.: Claudia Külling, Frans Langelaan en Coen Roozen

Op vrijdag 10 maart zijn in Julianadorp de eerste resultaten van de proef met FLAVONA bij bollenteler W. Th. Langelaan & Zn. gepresenteerd. Claudia Külling (Servaplant) heeft dit nieuwe hulpmiddel geïntroduceerd in de bollenteelt voor een betere weerbaarheid van bodem en plant: “Met FLAVONA hebben wij een nieuwe bron van voeding met bijzondere plantenstoffen (op basis van citrusvruchten) en natuurlijk microleven.”

Langelaan gebruikt het middel intussen bij meerdere bolgewassen: “Ik zag frappante dingen geburen. In een probleemhoek waar narcissen stonden ging het percentage aaltjes naar beneden. Op andere percelen kon ik op de streep af zien waar ik FLAVONA had gebruikt. De planten hadden meer body, zagen er duidelijk vitaler uit en de weerstand was beter. Zo hebben de lelies betere wortels. Dit hulpmiddel is een boost voor het bodemleven.”

Meer telers die het middel willen testen zijn nodig. Langelaan: “Pas het toe op een klein stukje en ga het ervaren”. Neem voor meer informatie contact op met Claudia Külling.

Zie ook Bloembollenvisie – 30 maart 2017 – p.22

Mycorrhiza dag in Nieuwkoop

Op uitnodiging van Micosat Nederland kwam op woensdag 2 september jl. een selecte groep onderzoekers en adviseurs bijeen in Nieuwkoop om informatie uit te wisselen over mycorrhiza en bodemleven.

Groepsfoto Mycodag 2015

De dag begon onder begeleiding van Natuur Monumenten met een boottocht door het prachtige natuurgebied van de Nieuwkoopse plassen. In de middag werden lezingen gegeven door de oprichter van Micosat, professor Giusto Giovannetti, dr. ir. Joeke Postma van Wageningen UR, Henk Kemp van Agrow Consult International BV, dr. Ingrid Weissenhorn en drs. Claudia Külling van Servaplant BV. Na afloop kon iedereen terugzien op een geslaagde en leerzame dag.

De Tuinstudio

De Tuinstudio – Natasja Klein – Den Haag: “Als hovenier ben ik altijd op zoek naar bodem en bemesting producten die de beplanting waar nodig een handje kunnen helpen en zorgen voor een prachtig bloeiende, groene, gezonde (sier) tuin. Wat ik heel belangrijk vind is dat dit op een natuurlijke manier gebeurt zonder het milieu te belasten. Zowel voor nieuwe aanplant als voor het onderhouden van bestaande beplanting ben ik uitgekomen bij de producten van Servaplant. Sinds enkele jaren gebruik ik deze producten en heb intussen een goed beeld van de resultaten. Lees meer