Blauwe bes heeft baat bij heidemycorrhiza

Rob van Tol heeft eind jaren 80, begin jaren 90 op het proefstation voor de boomkwekerij in Boskoop onderzoek gedaan naar de betekenis van mycorrhiza voor groei en stressbestendigheid van boomkwekerijgewassen. In De Boomkwekerij 44/1992 beschrijft hij veelbelovende resultaten en schetst perspectieven voor toekomstige toepassingen: Met name de toepassing “mengen door de stekgrond” van Pezizella ericae, een heidemycorrhiza, leverde spectaculaire resultaten. De beworteling en groei van Vaccinium stekken kwam sneller op gang en in het najaar waren de planten ongeveer tweemaal zo groot als in de stekkisten zonder schimmel. Na overwinteren in de koude kas werd in het voorjaar een deel van de planten opgepot in containers en een ander deel werd direct gepoot in de vollegrond. Aan het eind van de zomer hadden bij alle drie geteste Vaccinium cultivars in de vollegrond de planten met mycorrhiza een hoger drooggewicht (30 tot 50%), waren ze langer (30%) en sterker vertakt (25%). De groeiomstandigheden voor Vaccinium zijn in de vollegrond minder gunstig dan in de potten en de mycorrhiza-schimmel bleek de nadelen goed te compenseren. Bij de containerplanten waren de verschillen dan ook veel kleiner.

grooggewicht (g) container
drooggewicht (g) vollegrond

Ondanks deze goede resultaten in Boskoop is niets daarvan in de praktijk terechtgekomen. Een reden daarvan is misschien dat heidemycorrhiza’s in Nederland pas sinds kort als commerciële preparaten beschikbaar zijn (INOQ RHODAZO, RHODOVIT)