Steenmeel EIFELGOLD

Eifelgold oergesteentemeel Door intensief gebruik staat de kwaliteit van onze bodems voortdurend onder druk. Het eenzijdige tot enkele elementen beperkte gebruik van kunstmest over decennia heen mergelt de bodem uit. De minerale vruchtbaarheid neemt af, het humusgehalte, de structuur en de ziektewerendheid van de bodem gaan achteruit. Als gevolg daarvan hebben planten minder weerstand en is onze voeding armer geworden aan levensnoodzakelijke mineralen en sporenelementen. Door alleen maar giften van kunstmest, kalk en organische stof blijken bodems niet duurzaam te kunnen herstellen.

De bodem als drie-eenheid
Herwaardering van een vergeten bodemverbeteraar
Terugkeer van lava in de Landbouw
Remineralize the earth: better soil, better food, better planet

Het gebruik van gesteentemeel als natuurlijke bron van mineralen ter verhoging van de bodemvruchtbaarheid is al lang bekend maar is door de focus op moderne synthetische meststoffen lang op de achtergrond gebleven. Servaplant zet sich sinds 2010 in voor het gebruik van EIFELGOLD lavameel voor een duurzaam herstel van de bodemkwaliteit.

Lavameel voor bodemherstel
Praktijknetwerk steenmeel

EIFELGOLD LAVAMEEL is hoogste kwaliteit gesteentemeel

  • puur oergesteentemeel van 100% Eifellava
  • fijnste maling voor maximale werking (oppervlak, uitwisselingscapaciteit)
  • rijk aan nutriënten en sporenelementen in een goede verhouding voor de plant
  • bron van snel vrijkomend silicium voor bodem en plant
  • lage concentratie zware metalen (in tegenstelling tot vele basaltmelen)
  • gecontroleerd op specificaties in RHP substraten
  • goedgekeurd door het FiBL (Forschungsinstitut für Biologischen Landbau)

Lavameel heeft een neutraliserende werking op de bodem. Deze is welliswaar zwakker dan die van kalk, maar duurt veel langer en er komt geen CO2 vrij. Terwijl kalk op den duur humus afbreekt, draagt lavameel juist bij aan humusopbouw. U kunt daarom kalk beter vervangen door EIFELGOLD.

Het vulkanisch gesteente is rijk aan silicium, calcium, magnesium, kalium en sporenelementen. Deze voedingsstoffen komen door verwering geleidelijk vrij en worden niet de grond uit gespoeld zoals dit vaak het geval is met kiezeriet of patentkali.

Al binnen een seizoen neemt het silicium gehalte in het blad duidelijk toe na gebruik van EIFELGOLD. Silicium verhoogt de weerstand van het gewas tegen droogte, ziekten en plagen.

Kersenbomen hebben baat bij Eifelgold
Chrysant weerbaarder tegen roest

EIFELGOLD verbetert de bodemstructuur en stabiliseert humus. Samen met organische stof en het bodemleven vormt lavameel stabiele klei-humus-complexen en bodemaggregaten. Kleigrond wordt daardoor ruller en watert beter af. Zandgrond kan daardoor voedingsstoffen en water beter vasthouden. Veengrond wordt gestabiliseerd tegen afbraak.

Eifelgold verbetert de bodemstructuur

EIFELGOLD is geschikt voor alle teelten en kan het hele jaar door worden toegepast. Gemengd met organisch materiaal zoals compost of stalmest wordt de werking van EIFELGOLD versterkt en is het makkelijker op het land te verdelen. Toevoeging aan drijfmest vermindert ammoniakuitstoot.

Alleen zeer fijn gemalen gesteentemeel, zoals EIFELGOLD, met een groot contactoppervlak garandeert onmiddellijke en langdurige werking op bodem en plant. Micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, vinden hierdoor een groot vestigingsoppervlak en wortelzuren een groot werkoppervlak voor hun mineraalvrijmakend werk.

Een halve ton EIFELGOLD heeft een vergelijkbare werking dan een hele ton van een minder fijn vermalen gesteentemeel.

Referenties
Lavameel ‘redder’ bollengrond
Eifelgold vloeibaar toegediend
Potgrond voor sterke rozen
Verslag van kweker William de Bruijne in Boskoop
Steenmeel bevordert natuurherstel
Hobby tuinder gebruikt Eifelgold
Prunus weerbaarder tegen bladvlekken
Pachysandra gezonder dan ooit
Duurzame aanpak wortelknobbels
Dianthus af van wortelrot
Beheersing Pseudomonas in kers

Let op: Er zijn ook andere gesteentemelen op de markt onder de naam lavameel. Dit zijn meestal diabas=gesteentemelen met een andere chemische/mineralogische samenstelling. Let dus op de naam EIFELGOLD. Echter ook hiermee wordt plagiaat gepleegd, vraag bij twijfel een bewijs van herkomst (Lava Union Duitsland). Ook is het belangrijk om na te gaan, of een gesteentemeel is goedgekeurd door het FiBL (Forschungsinstitut für Biologischen Landbau). Dit in verband met de gehaltes van zware metalen.

Naast EIFELGOLD levert Servaplant ook BASALTMEEL, LAVABREEKZAND en TERRACAL NATUURGIPS .