Rozen en fruitbomen

Rozen en fruitbomen houden van een goed doorlaatbare en voedselrijke grond. Compost, bladaarde, organische meststoffen en lavameel zorgen voor humusopbouw en een stabiele bodemstructuur. Daarnaast hebben rozen en fruitbomen van nature veel baat bij de symbiose met mycorrhiza-schimmels. In het wild is een groot gedeelte van hun wortels (75 tot 95%) vergroeid met deze nuttige schimmels. Dit bevordert hun groei en verhoogt hun natuurlijke weerstand tegen ziekten en stress. Ook biologische bladluisbestrijding helpt rozen en fruitbomen gezond te houden zonder gif.

Rozen en fruitbomen planten
Bij het rooien van rozen en  fruitbomen blijft een groot deel van de haarwortels met mycorrhiza achter op de kwekerij. Het oppotten in turfsubstraat en het op nieuw uitplanten in vaak een andere soort grond veroorzaakt stress voor de wortels (transplantatieshock). Dit kan de beworteling vertragen. Aan de andere kant bevat de verstoorde bodem in nieuw aan te leggen tuinen of perken vaak onvoldoende mycorrhiza-schimmels. Het duurt dan vaak te lang tot de wortels van de nieuwe aanplant weer goed gekoloniseerd zijn met de juiste schimmels en voldoende voedingsstoffen en water kunnen opnemen om te herstellen. De hergroei is traag of de plant valt geheel uit. Door mycorrhiza-schimmels in het plantgat te strooien of de kale wortels ermee te dippen wordt het herstel van de symbiose bespoedigd en de hergroei bevorderd.

Gemeente Amersfort – Restauratie rosarium Stadspark Schothorst
Mycorrhiza stimuleert wortelgroei
Hovenier Joost Hut, Baarn – Mycorrhiza bij al mijn aanplant
Dorine Bosma, Heemserveen – Mycorrhiza maakt duidelijk verschil in aanslaan en doorgroei.

Rozen en fruitbomen vervangen
Op plekken waar al langer rozen of fruitbomen staan lukt het vaak niet oude of afgestorven planten door nieuwe te vervangen. Om deze zogenoemde bodemmoeheid te verhelpen wordt geadviseerd om de grond 60 cm diep af te graven en een laag nieuwe grond aan te brengen. Ook kun je afrikaantjes zaaien en deze in het najaar onderspitten. Beide maatregelen zijn echter kostbaar en tijdrovend en moeilijk toepasbaar in een bestaand rozenperk. Een alternatief is de behandeling van de nieuwe aanplant met mycorrhiza. Dit blijkt uit een reeks van goede ervaringen in de praktijk.

Rozen vervangen in bestaand perk
Ineke Greve, Huys de Dohm, Heerlen – Starthulp rozen Huys de Dohm
Ton Sandig, Achterveld – Mycorrhiza voor leifruitbomen

Revitaliseren van bestaande rozen en fruitbomen
Soms hebben rozen na het planten problemen met de hergroei. Ook kan in de loop van de jaren de vitaliteit van rozenstruiken achteruitgaan. Door toevoegen van mycorrhiza aan de wortels krijgen bestaande rozen een groeistimulans.

Potrozen kweken zonder gif
Een potgrondmengsel dat meer voldoet aan de optimale bodemgesteldheid voor rozen maakt rozen sterker en minder vatbaar voor ziekten en plagen. In combinatie met biologische bladluisbestrijding door het plaatsen van bankierplanten en het regelmatig spuiten van natuurlijke plantversterkende middelen kunnen ook op een containerveld met een monocultuur ziekten en plagen beheerst worden en kwalitatief hoogwaardige planten geteelt worden.

Potgrond voor sterke rozen
Aanpak Servaplant geeft mooi resultaat bij potrozen
PREDAT tegen bladluis in potrozen

Biologische bestriding van rozenbladluis
PREDAT in Rosarium Winschoten
Rozenperk vrij van bladluis
PREDAT krijgt aandacht van Máxima op symposium