Recultivering

De begroening of herbeplanting van extreme standplaatsen is belangrijk voor een goede vastlegging van de grond om erosie tegen te gaan. Planten slaan echter moeilijk aan op terreinen met verstoorde, vervuilde en extreem humusarme, schrale grond.

Onder zulke extreme groeicondities kunnen de meeste planten niet gedeien zonder mycorrhiza-schimmels. Deze zijn echter schars in verstorde of geërodeerde grond waar nauwelijks van bodem of bodemleven meer spraake is.

recultiveringHe toedienen van al dan niet speciaal geselecteerde, stress-tolerante mycorrhiza-schimmels bij de recultivering van bermen en geluidswallen, dijken en hellingen, industrieterreinen en nieuwbouwwijken verhoogd de kans op slagen aanzienlijk.

  • betere beworteling, minder uitval
  • snellere bedekking van de grond met vegetatie
  • verhoogde droogtetolerantie
  • verhoogde tolerantie voor schadelijke stoffen
  • vorming van stabiele bodemaggregaten

Zo is de begroeiing van een stijle helling bij de bouw van de Gotthardttunnel in  Zwitzerland (zie foto hiernaast) alleen gelukt met hulp van mycorrhiza (INOQ). Binnen een jaar werd een bedekking met vegetatie bereikt, ondanks de extreem hoge temperaturen en lang aanhoudende droogte in deze zomer.

aanleg geluidswalGeluidswal met en zonder mycorrhiza

dichte vegetatie met mycorrhiza

In Nederland heeft Servaplant bij de begroening van een geluidswal in 2005 het effect van erosie zonder mycorrhizainoculatie met mycorrhiza-schimmels kunnen aantonen.

In de strook tussen de twee rode lijnen werd in juni 2005 vooraf aan het inzaaien van een gras-kruiden-mengsel de mycorrhiza-entstof opgebracht. In september 2005 was een zichtbaar verschil in de begroeiing tussen de behandelde strook en de onbehandelde omgeving.

Dit verschil was in het erop volgende jaar (juni 2006) nog groter. De behandelde strook was dicht begroeid met een diverse bloeiende flora (foto links), terwijl in de onbehandelde oppervlakte inmiddels erosiegaten van meer dan 50 cm diep ontstaan zijn (foto rechts).