Pachysandra gezonder dan ooit

Pachysandra

De Pachysandras links op de foto zijn in 2012 behandeld volgens het advies van Servaplant met de volgende middelen die allemaal voldoen aan de Europese richtlijn voor ecologische teelt.

EIFELGOLD   CUPRATEC   MICOSAT  LECITEC   SERVASAN

De planten zijn steviger en gezonder en er is veel minder uitval dan bij gangbaar behandelde planten (rechts op de foto).

Belangrijk bij deze aanpak is wel dat de middelen op tijd en regelmatig worden toegepast.