Onderzoek en advies

Wij denken met u mee over duurzame oplossingen voor teelt en groenvoorziening, en ondersteunen en begeleiden proeven en projecten.

Bodem-en gewasonderzoek is belangrijk om groeiproblemen te voorkomen of de oorzaken daarvan op te sporen. Overmatig of eenzijdig gebruik van voedingsstoffen wordt effectief tegengegaan en tekorten worden gericht verholpen.

De fertilyse brengt de voorraad en beschikbaarheid van hoofd- en sporenelementen van grond/substraat in kaart. Dit is de basis voor een goed advies om bodemverbetering en bemesting optimal af te stemmen op de conditie van de bodem en de behoeften van het gewas.

Met een bodemvruchtbaarheidsanalyse, een uitgebreid chemisch en microbiologisch analysepakket, wordt naast de bemestingstoestand ook de biologische activiteit van de bodem in kaart gebracht. De meeste factoren die problemen kunnen veroorzaken en de factoren die een optimale groei moeten garanderen worden bepaald. Een belangrijke factor is bijvoorbeeld het zuurstofvermogen dat mede bepalend is voor de groei en de gezondheid van de planten en voor de verliezen aan mineralen. Met name bij groeiproblemen of bij nieuwe grond adviseren wij u deze analyse om doelgerichte en effectieve verbeteringsmaatregelen te kunnen nemen.

Anders dan een grondanalyse geeft een bladanalyse weer wat het gewas daadwerkelijk aan voedingsstoffen heeft opgenomen. Met een bladanalyse kan de voedingstoestand van de plant tijdens de groeiperiode precies worden gemeten. Tekorten of overmaat aan bepaalde elementen in de bladeren kunnen wij hiermee overzichtelijk in kaart brengen. Met deze bladanalyse krijgt u duidelijkheid over de effecten van een gekozen bemesting op de groei van uw planten. Vaak zijn het niet de hoofdelementen stikstof, fosfaat of kali die een optimale groei van het gewas belemmeren maar tekorten aan bepaalde sporenelementen.

Met een DNA-Multiscan kan snel en effectief vastgesteld worden welke ziekteverwekkers aanwezig zijn. Daarmee kunnen gerichte maatregelen worden genomen en onnodige bestrijdingsmiddelen worden bespaard.

Met een wortelanalyse kan de bezetting van plantenwortels met mycorrhiza-schimmels worden bepaald, bijvoorbeeld na een enting met mycorrhiza-preparaten.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.