Ondersteun ons

Wij bieden oplossingen zonder ‘bijengif’!

Al sinds vele jaren waarschuwen vooraanstaande wetenschappers voor de desastreuze gevolgen van de inzet van moderne systemische insectenbestrijders (zoals Imidacloprid e.a. neonicotinoïden) in de landbouw. Zo heeft de ervaren Nederlandse toxicoloog Dr. H. A. Tennekes  al in 2010 met zijn boek “Systemic insecticides – a disaster in the making.” laten zien hoe zeer de brede inzet van deze middelen bijen en andere nuttige insecten in gevaar brengt en ook vogelsoorten die van insecten leven. www.farmlandbirds.net

In 2017 bleek uit een inventarisatie van Duitse natuurgebieden, grenzend aan landbouwgebieden, dat het aantal insecten in 25 jaar met 75 procent schrikbarend is afgenomen. Ook in Nederland is het platteland door de intensieve landbouw een groene woestijn geworden. Bloemen, vlinders, (wilde) bijen, (weide)vogels zijn zeldzaam geworden. Lees meer

2018 De neonicotinoïden horen wereldwijd bij de meest verkochte bestrijdingsmiddelen. Wetenschappers zijn het er inmiddels over eens dat het grootschalige gebruik van deze middelen ernstige schade toebrengt aan ecosystemen en een grote bedreiging vormt voor de soortenrijkdom. Joop Bouma, TROUW, 26/02/18 ‘Bijengif en fibronil zijn onnodig’

Het kan ook anders – Servaplant werkt al jaren met PREDAT, een veelbelovend biologisch alternatief

Bestrijdingsmiddelen halveren, kan dat?
Lieveheersbeestjes als alternatief voor gif?

Suikerbietenteelt zonder insecticiden met PREDAT

Diverse Europese landen teelden in 2017 gezamenlijk rond 1,2 miljoen hectaren suikerbieten. Om vergelingsziekte (een virusziekte die door bladluizen wordt verspreid) te voorkomen, worden algemeen chemische insecticiden ingezet tegen bladluis.

Op zoek naar duurzame alternatieven heeft stichting IRS (onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) in 2018 Servaplant benaderd en is samen met Wageningen een 2-jarig veldonderzoek gestart om haar biologische methode tegen bladluis te testen in de teelt van suikerbieten.

Servaplant wil haar tijd en energie richten op de vlotte verdere ontwikkeling en implementatie van dit duurzaame alternatief. Als u ons bij deze taak financieel wilt ondersteunen kunt u contact met ons op nemen. Sponsoren kunnen worden vermeld op onze website en in onze nieuwsbrief. U kunt ons ook steunen door onze producten en diensten te kopen en anderen op ons te attenderen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Met u samen kunnen we het verschil maken! Alléén kunnen we dit niet.

Claudia Külling
directeur