Ondersteun ons

Wij bieden oplossingen zonder ‘bijengif’!

Landbouwgif en monocultuur zijn desastreus voor bijen, vlinders, vogels en …

Al sinds vele jaren waarschuwen vooraanstaande wetenschappers voor de desastreuze gevolgen van de inzet van moderne systemische insectenbestrijders (zoals Imidacloprid e.a. neonicotinoïden) in de landbouw. Zo heeft de ervaren Nederlandse toxicoloog Dr. H. A. Tennekes  al in 2010 met zijn boek “Systemic insecticides – a disaster in the making.” laten zien hoe zeer de brede inzet van deze middelen bijen en andere nuttige insecten in gevaar brengt en ook vogelsoorten die van insecten leven. www.farmlandbirds.net

2015 Na een nieuwe omvangrijke studie van de gezamenlijke Akademies van Wetenschappen in Europa staan de neonicotinoïden – het ‘bijengif ’ – op nieuw ter discussie. Lees meer in TROUW 08/04/15 ‘Bijengif doodt veel meer insecten’

In 2017 bleek uit een inventarisatie van Duitse natuurgebieden, grenzend aan landbouwgebieden, dat het aantal insecten in 25 jaar met 75 procent schrikbarend is afgenomen. Ook in Nederland is het platteland door de intensieve landbouw een groene woestijn geworden. Bloemen, vlinders, (wilde) bijen, (weide)vogels zijn zeldzaam geworden. Lees meer

2018 De neonicotinoïden horen wereldwijd bij de meest verkochte bestrijdingsmiddelen. Wetenschappers zijn het er inmiddels over eens dat het grootschalige gebruik van deze middelen ernstige schade toebrengt aan ecosystemen en een grote bedreiging vormt voor de soortenrijkdom. Joop Bouma, TROUW, 26/02/18 ‘Bijengif en fibronil zijn onnodig’

Het kan ook anders – Servaplant werkt al jaren met PREDAT, een veelbelovend biologisch alternatief voor de bestrijding van bladluis

Bestrijdingsmiddelen halveren, kan dat?
Lieveheersbeestjes als alternatief voor gif?

Suikerbietenteelt zonder insecticiden met PREDAT en hopperplanten

Diverse Europese landen teelden in 2017 gezamenlijk rond 1,2 miljoen hectaren suikerbieten. Om vergelingsziekte (een virusziekte die door bladluizen wordt verspreid) te voorkomen, worden algemeen chemische insecticiden ingezet tegen bladluis.

Op zoek naar duurzame alternatieven heeft stichting IRS (onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) Servaplant benaderd om in 2018 een 3-jarig veldonderzoek te starten om haar biologische methode tegen bladluis te testen in de teelt van suikerbieten.

De toepassing van PREDAT in dit soort op grote percelen verbouwde gewassen betekent voor Servaplant een grote (financiële) inspanning m.b.t. het beschikbaar stellen van voldoende bankerplanten, het uitwerken van oplossingen om een voldoende dichtheid van predatoren op het gehele perceel te bereiken (combinatie met hopperplanten), de begeleiding van de proeven, etc.

Wij staan klaar om te beginnen. Alleen hebben we onvoldoende middelen. Dit biologische systeem gebaseerd op inheemse planten en insecten is niet patenteerbaar. Ook is ons bedrijf te klein om voortdurend mee te dingen om de Europese of nationale subsidiepotten. In plaats van op papier te werken willen wij onze tijd en energie liever richten op de vlotte verdere ontwikkeling en implementatie van dit duurzaame alternatief.

  • om het gebruik van insecticiden in de landbouw terug te dringen
  • om de biodiversiteit in landbouwgebieden weer te verhogen
  • om land- en tuinbouw klimaatvriendelijker en toekomstbestendiger te maken
Daarom hebben wij uw hulp nodig!

Als u ons bij deze taak financieel wilt ondersteunen verzoek ik u vriendelijk contact met mij op te nemen. Correspondentie wordt uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Sponsoren kunnen worden vermeld op onze website en in onze nieuwsbrief.

Als u ons met een donatie wilt ondersteunen kan dat op rekening nr. NL82 INGB 0004 5912 03 t.n.v. Servaplant BV te Krimpen a/d IJssel onder vermelding van ‘donatie’.

U kunt ons ook steunen door onze producten en diensten te kopen en anderen op ons te attenderen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Met u samen kunnen we het verschil maken! Alléén kunnen we dit niet.

Claudia Külling
directeur