Nieuwe groenbemesting voor boomkwekerij

DSC6749Twee percelen van Boomkwekerij Sjef Frijnts en Zonen in Landgraaf zijn dit jaar ingezaaid met een nieuwe groenbemester. Volledig toegesneden op de boomkwekerij, heeft Claudia Külling van Servaplant uit Nootdorp speciale groenbemestermengsels samengesteld, met als doel de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en onkruid op natuurlijke wijze tegen te gaan. Dit jaar zijn deze mengsels voor het eerst op veertien over heel Nederland verspreide milieukeurbedrijven ingezaaid. Hans Smeets van DLV Plant Team Boomteelt heeft hiervoor van verschillende percelen de bodemanalyses ter beschikking gesteld voor de keuze van de passende plantensoorten. Bij de samenstelling van het mengsel wordt gekeken naar de grondsoort, de volgteelt en de tijdsduur waarbinnen de groenbemester kan groeien. Omdat de meeste mengsels bloemrijk zijn, trekken ze niet alleen veel bijen en andere nuttige insecten aan – dit tot vreugde van de imkers – maar weten ook bezoekers de bloemenpracht te waarderen. Een ander voordeel van de mengsels is dat je kunt zien welke plantensoorten goed op de percelen opkomen. Plekken waar de groei van bepaalde soorten achterblijft duiden op een andere bodemgesteldheid, zodat de kweker hiermee rekening kan houden bij de volgende aanplant. Rob Frijnts, eigenaar van de Zuid-Limburgse boomkwekerij, is een van de vijftig boomkwekers die momenteel het productcertificaat milieukeur hebben. Milieukeur-boomkwekers streven ernaar hun gewassen op een milieuvriendelijke manier te telen. Het doel daarbij is om zo weinig mogelijk chemische middelen in te zetten, waarvan in de boomkwekerij de herbiciden tegen onkruid nog steeds een belangrijk deel uitmaken. Boom In Business augustus 2011