Kalk producerende bomen

Bepaalde bomen kunnen kalk produceren en werken hiermee niet alleen de verzuring tegen maar slaan ook CO2 op in de vorm van kalksteen.

CO2 gas in de grond pompen? Bomen doen dit ook, samen met en ook zonder het bodemleven. Wereldwijd zijn er precies die boomsoorten gekapt op grote schaal die CO2 als kalksteen kunnen opslaan.

De dennenbosmonocultuur op de Veluwe is aangeplant op voormalig heidegebied voor de mijnbouw. De mijnbouw is er niet meer maar het bos is er nog wel. Bij de aanplant had men er geen rekening gehouden met belangrijke processen die zich in ecosystemen voordoen en daarom is de waarde van het huidige bos ook gering voor de natuur. Juist die kalkvormende bomen ontbreken, en er is ook geen geschikte lage begroeiing. Daardoor werkt dit bos op geen enkele manier verzuring tegen en heeft ook erg weinig te bieden aan biodiversiteit.

Door herstructurering van het bestaande bos met de aanplant van kalkvormende bomen en met een diverse lage begroeiing zou Nederland de bomen het werk kunnen laten doen om CO2 in de grond te pompen.

Kalkvormende bomen en bodemleven zijn dan ook erg interessant voor de land- en tuinbouw. Ook hier groeien veel gewassen die de grond verzuren en zouden de kalkproducerende bomen dit kunnen neutraliseren. Op deze manier wordt kalk door binding van CO2 door de bomen geproduceerd in plaats van CO2 uit te stoten door het uitbrengen van kalk.

In haar presentatie op 5 maart zal Claudia Külling laten zien welke soorten planten kalk kunnen produceren en op welke manier ze dit doen.