Innovatiedag bij Ebben

In het kader van het Praktijknetwerk “Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden” zijn bij Boomkwekerij Ebben in Cuijk in 2014 diverse groenbemesters ingezaaid. Op de Innovatiedag Bomen voor de Toekomst op 11 september 2014 werden de resultaten toegelicht door Claudia Külling van Servaplant:

expert groenbemester“Afgelopen jaar is er op het proefperceel Reintjes een 80 cm laag lemige zand opgebracht. Dit voorjaar is er bladcompost met gesteentemeel ingewerkt. Na het opbrengen van Biovin, een organische bodemverbeteraar uit druivenresten, zijn er in juni twaalf verschillende groenbemesters ingezaaid waaronder Japanse haver met of zonder verschillende klavers, bladrammenas met of zonder gele mosterd, Biovitaal mix met Niger seeds, lupine en Japanse haver, gras met microklaver, sudangras en het mengsel LUMA (lupine, malva, facelia, gingellikruid en rogge).

Na het zaaien is veel regen gevallen wat bij een geroerde grond snel verslemping tot gevolg heeft en bevorderlijk is voor onkruid. Veel van de groenbemesters moesten voortijdig worden ondergewerkt en opnieuw worden ingezaaid.

P1080048 Het soedangras heeft weer eens bewezen dat het onder deze slechte grondomstandigheden wel goed kan groeien. Hetzelfde is te zien bij het mengsel Luma.  Alleen op erg slechte plekken in de grond is bij deze gewassen minder groei te zien, maar geen uitval. Door de lagere groei worden de plekken met erg slechte bodemomstandigheden zichtbaar in het perceel en kan hiermee rekening worden gehouden bij de aanplant van bomen.

P1070947

Mengsels van gewassen hebben als voordeel dat ze met verschillende soorten wortels (zoals penwortels of fijne wortels) en worteluitscheidingen de grond ‘bewerken’ en op deze manier een verstoorde grond beter kunnen doordringen dan een monocultuur. Verder zijn gemengde, bloesemrijke gewassen bevorderlijk voor hommels en bijen.

Bij het gras/microklaver mengsel is juist op de slechte en natte plekken een goede groei te zien. De microklaver heeft geen moeite om bij verdichte grond aan voldoende stikstof te komen omdat klaver deze met hulp van wortelknol bacteriën uit de lucht kan halen. Bij de betere plekken waar de wortels weer makkelijker stikstof kunnen opnemen groeit veel zuring in plaats van gras/microklaver.”