Groenvoorziening

Op nieuw aan te leggen terreinen is de grond vaak door werkzaamheden verstoord. Bodemstructuur en bodemleven, belangrijke voorwaarden voor een vitale groei van planten, zijn zoek. Dit geldt ook voor allerlei substraten, bijvoorbeeld voor dakbegroening. Het verplaatsen van planten vanuit hun kweekgrond naar een ander soort grond zorgt voor een transplantatieschok. Met onze diensten en producten helpen wij u te zorgen voor een vlot herstel van de biologische activiteit en daarmee voor minder uitval, betere groei en verhoogde stresstolerantie.

groenvoorziening 1groenvoorziening 2groenvoorziening 3

Als de bodemanalyse ertoe aanleiding geeft kan de bodemvruchtbaarheid verbeterd worden met langzaam werkende natuurlijke meststoffen, die niet uitspoelen en ook het bodemleven stimuleren. Het toedienen van lavameel al dan niet gemengd met uitgerijpte compost verhoogd het vermogen van de grond om voedingsstoffen en water vast te houden en geleidelijk aan de wortels af te geven. De biologische activiteit van de grond en de vorming van klei-humus-complexen wordt gestimuleerd, waardoor een stabiele bodemstructuur ontstaat.

Veel planten, met name bomen en struiken, zijn voor een goede ontwikkeling van hun wortelstelsel en de opname van voedingsstoffen en water afhankelijk van de symbiose met mycorrhiza-schimmels. Bij het rooien van bomen blijft een groot deel van de fijne wortels met mycorrhiza achter op de kwekerij en in verstoorde grond of substraten zitten weinig of geen mycorrhiza-schimmels. Naast een goede inrichting van de groeiplaats draagt ook het toedienen van geschikte mycorrhiza-entstoffen bij tot een succesvolle aanplant. Door een vlotte ontwikkeling van de symbiose slaan planten beter aan en groeien beter door. Goed gemycorrhizeerde planten zijn beter bestand tegen droogte, zout, zware metalen, ziekten en plagen.

Referenties
White Horse Wood – Mycorrhiza laat bomen groeien
Gemeente Amersfort – Restauratie rosarium Stadspark Schothorst
Hoveniersbedrijf Joost Hut – Mycorrhiza bij al mijn aanplant
Hovenier van der Heijden, Den Hoorn – Planten van een beukenhaag
Bos-en haagplantsoen
Groene daken
Recultivering