Groenbemester mengsels

LUMA

zomer-mengsel,  bloemrijk, hoog-groeiend
met lupine, malva, gingellikruid, facelia en bladrogge
te zaaien van mei tot augustus

LUMA is in meerdere praktijknetwerken getest met prima resultaat. Door de combinatie van eigenschappen van verschillende gewassen is LUMA in veel opzichten superieur aan gangbare groenbemesters zoals te zien in onderstaande tabel. LUMA English version

vergelijking groenbemesters

Door de penwortels en de vele fijne wortels van de verschillende gewassen in het LUMA-mengsel wordt de grond optimaal doorworteld en een veel diverser bodemleven bevordert dan bij een monocultuur. Door de vele wortels en de hoge groei van LUMA wordt veel organische stof voor de opbouw van humus aangeleverd en onkruid goed onderdrukt. De lupine in het mengsel levert extra stikstof voor het volggewas. De uitbundige bloemenpracht is een weide voor bijen en hommels en een lust voor het oog. 

Meer dan één goede reden om te kiezen voor het groenbemester mengsel LUMA

  • stabiliteit van een mengcultuur tegenover kwetsbaarheid van een monocultuur
  • verschillende teeltproblemen tegelijk aangepakt: structuur, humus, onkruid, weerbaarheid, …
  • optimale doorworteling van de hele teeltlaag
  • variatie worteluitscheidingen bevordert diversiteit bodemleven en bodemweerbaarheid
  • nauwelijks kale plekken waardoor geen herbiciden nodig
  • vlinderbloemigen binden luchtstikstof en bevorderen bodemleven
  • uitbundige bloemenpracht bevordert bijen en hommels
  • actieve bijdrage aan een gezond milieu en biodiversiteit

Ervaringen met LUMA
Op wolken lopen met LUMA
Groei LUMA op proefveld Berkel
LUMA bloeit dit jaar geel bij boomkweker Leune
LUMA staat er weer mooi bij op het Wencop
Nieuwe groenbemesting voor boomkwekerij
Boomkwekerij Gebroeders Roeland in Wernhout
Boomkwekerij G.A. op ’t Hof, Nederhemert
Praktijkproef Boomkwekerij Ebben
Invloed van groenbemester op engerlingen

PIRO

voorjaar/winter-mengsel, bloemrijk, middelhoog-groeiend
met inkarnaatklaver, wintererwt, winterwikke, facelia en bladrogge
te zaaien van maart tot mei en in augustus/september

PIRO bestaat voor de helft uit de vlinderbloemigen winterwikke, inkarnaatklaver en wintererwt, allemaal soorten die het ook goed doen bij koudere temperaturen. Ze leveren organische stikstof en hun wortels groeien tot diep in de grond. De facelia in deze groenbemester groeit snel en zorgt voor intensieve doorworteling van de bovenste grondlaag. Het bloemrijke mengsel levert ook veel nectar en stuifmeel voor bijen, hommels en vlinders.

Met PIRO is het feest voor bijen en hommels

PIRO kan vanaf maart gezaaid worden en is ook heel geschikt voor gebruik in randstroken al of niet in combinatie met de Artemisa bankerplant.

In het najaar is het bodemleven nog zeer actief. Dit kunnen we slim benutten door PIRO te zaaien.

Bij vorst sterft de facelia af, wat juist gewenst is. Hiermee krijgt het bodemleven namelijk snel extra voedsel zodra de temperaturen weer stijgen en de andere gewassen in het mengsel krijgen meer ruimte om in het voorjaar door te groeien.

De speciale winterrogge in dit mengsel is een bladrogge, geselecteerd niet op graan maar op bladgroei ook bij lagere temperatuur. Dit geeft een vrij snelle en goede grondbedekking en een zeer goede doorworteling en levert veel organische stof al tijdig in het voorjaar.

Met PIRO kunnen we daarom tijdens de winter veel goeds doen voor bodem-herstel en bodemleven en we zullen dit kunnen zien aan het volggewas. Belangrijk is wel dat PIRO tenminste twee weken van tevoren wordt geklepeld en bij voorkeur licht in de bovenste laag wordt ingewerkt.

Vaste planten kweker Vilier gaat voor PIRO