Ericoïde mycorrhiza’s bij rododendron stekken

In Tjschechië zijn goede ervaringen met de toepassing van ericoïde mycorrhiza’s in de rododendron teelt opgedaan.

rho_test_10rho_test_08rho_test_07

Microstekken van rododendrons worden vaak met systemische fungiciden behandeld, wat tot gevolg heeft, dat de wortels niet met mycorrhiza-schimmels gekoloniseerd zijn. Dit kan na transplantatie in het veld tot vertraagd aanslaan en verhoogde uitval leiden. Toepassing van ericoïde mycorrhiza-schimmels herstelt de kolonisatie van de wortels en zorgt daarmee voor een betere prestatie na het uitplanten.

Test met Rhododendron cv. Azurro:

Spruit droog gewicht: links met, rechts zonder mycorrhiza (RHODOVIT)

graf_r__05