Eifelgold lavameel beperkt stikstof uitstoot dierlijke mest

In een onderzoek van Wageningen University verlaagde de toevoeging van 80 kg EIFELGOLD lavameel per ton stalmest de stikstof uitstoot met 46%. Met 30 kg per ton was de reductie 30%. De onderzoekers schrijven dit toe aan de adsorptie van ammoniak i.v.m. de hoge uitwisselingscapaciteit (CEC 12 cmol/kg) van Eifelgold lavameel en aan de neerslag van ammonium-N in vorm van struviet door de aanwezigheid van fosfor en magnesium zouten in het lavameel. Bron: Shah et al. Agriculture, Ecosystems and Environment 160 (2012) 59– 65.