EIFELGOLD herfstactie

Eifelgold oergesteentemeelInvesteer nu in de bodem

met EIFELGOLD lavameel.
Voor herstel en behoud van structuur en vruchtbaarheid. Na het rooien en bij de nieuwe aanplant mengen met aanvulgrond, compost, dierlijke mest, substraat of rechtstreeks op het land.

In week 38 en 39 geven wij 10% korting op leveringen t/m 4 ton.

EIFELGOLD LAVAMEEL  is verkrijgbaar in zakken van 20 kg (pallet 48 zakken) of in bigbags van 1000 kg.
Vanaf 5 ton kunnen wij nu een nog scherpere prijs aanbieden.

 

Door intensief gebruik staat de kwaliteit van onze bodems voortdurend onder druk. Servaplant zet sich daarom al sinds 2010 in voor het gebruik van EIFELGOLD lavameel voor een duurzaam herstel van de bodemkwaliteit. Lavameel voor bodemherstel

Wist u dat:

  • Lavameel heeft een neutraliserende werking op de bodem. Deze is welliswaar zwakker dan die van kalk, maar duurt veel langer en er komt geen CO2 vrij. Terwijl kalk op den duur humus afbreekt, draagt lavameel juist bij aan humusopbouw. U kunt daarom kalk beter vervangen door EIFELGOLD.
  • Het vulkanisch gesteente is rijk aan silicium, nutriënten en sporenelementen. Deze voedingsstoffen komen door verwering geleidelijk vrij en worden niet de grond uit gespoeld zoals dit vaak het geval is met kiezeriet of patentkali.
  • Al binnen een seizoen neemt het silicium gehalte in het blad duidelijk toe na gebruik van EIFELGOLD. Silicium verhoogt de weerstand van het gewas tegen droogte, ziekten en plagen. Kersenbomen hebben baat bij Eifelgold   Chrysant weerbaarder tegen roest
  • EIFELGOLD verbetert de bodemstructuur en stabiliseert humus. Samen met organische stof en het bodemleven vormt lavameel stabiele klei-humus-complexen en bodemaggregaten. Kleigrond wordt daardoor ruller en watert beter af. Zandgrond kan daardoor voedingsstoffen en water beter vasthouden. Veengrond wordt gestabiliseerd tegen afbraak.
  • Gemengd met organisch materiaal zoals compost of stalmest wordt de werking van EIFELGOLD versterkt en is het makkelijker op het land te verdelen. Toevoeging aan drijfmest vermindert amoniakuitstoot.
  • Een halve ton EIFELGOLD heeft een vergelijkbare werking dan een hele ton van een minder fijn vermalen gesteentemeel.