FLAVONA: minder stikstof – meer groei

Met FLAVONA brengt Servaplant een nieuwe hoogwaardige organo-minerale meststof op de markt die kan bijdragen tot verduurzaming van de landbouw. Het hoge gehalte aan organische stof waarmee nitraat en kalium beter worden vastgehouden is met name op lichte grond voordelig. De flavonoïden in deze meststof verhogen ook de beschikbaarheid van sporenelementen met name in grond met een hogere pH.
Agroscope/Uni Zürich: “Zonder bacteriën en schimmels zou het op Aarde eruit zien als op Mars”

Je soortenrijker de microbiële gemeenschap in de bodem, je meer ecosysteem-functies blijven intact – goed voor landbouw en milieu. Dit hebben onderzoekers van Agroscope en Universiteit Zürich aangetoond. Hun resultaten zijn recentelijk gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad «Nature Communications».

Onze bodems filteren drinkwater en produceren voedsel. Deze functies kunnen ze alleen vervullen omdat er duizenden van schimmel- en bacterie-soorten leven, die als radertjes van een uurwerk samenwerken.

“Dit is waarschijnlijk de eerste studie die laat zien dat bacteriën en schimmels in onze bodems georganiseerd zijn in reusachtige netwerken en dat deze netwerken cruciale functies vervullen” zegt Marcel van der Heijden, agro-ecoloog bij Agroscope en de universiteit Zürich. “Je meer vervlochten het netwerk is, je meer onze bodems kunnen doen voor de landbouw.”


Belangrijke functies van de bodem gaan achteruit, wanneer er te weinig bacterie- en schimmelsoorten aanwezig zijn: de efficiënte opname van voedingsstoffen door planten, de afbraak van dood organisch materiaal of het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer. Cameron Wagg, eerste auteur van deze studie zegt het kort en bondig: «Zonder bacteriën en schimmels zou het op Aarde eruit zien als op Mars»,

Veel aandacht voor Artemisia bankerplanten in BOERDERIJ voor besparing op insecticiden

Onder de titels “Voedselbank in plaats van insecticiden” (105-no. 3, 15 oktober 2019) en “Zoektocht naar alternatieven tegen bladluis” (105-no. 4, 22 oktober 2019) gaat vakblad BOERDERIJ uitvoerig in op de mogelijkheden en de reeds gemaakte ervaringen met het Artemisia bankerplanten systeem van Servaplant.

De grootste uitdaging is om met deze voedselbank genoeg natuurlijke vijanden te kweken voordat de schadelijke bladluizen in het voorjaar opkomen.

Bij een eerste proef in suikerbiet door het IRS in 2018 werden de Artemisiaplanten pas na het zaaien van de bieten aan de randen van het perceel in de buitenste bietenrij geplant en bleek dat de Artemisia door de gebruikte herbiciden geraakt en in de groei geremd werden. In 2019 zijn de Artemisia midden in de bloemenrand rondom het perceel geplant, maar door het droge voorjaar viel het ook daar niet mee om op tijd goed ontwikkelde planten te krijgen. Voor de proef in 2020 zijn nu in augustus al Artemisia’s in de akkerrand geplant en gezaaid zodat er in mei al goed ontwikkelde planten staan. Ook moeten op deze planten al vroeg genoeg bladluizen aanwezig zijn om predatoren aan te trekken.

Akkerbouwer Abram Rus uit Nieuw Vennep past het systeem van Servaplant al acht jaar toe voor de teelt van kerstbomen: “Het werkt goed, de natuurlijke vijanden zijn er altijd op tijd bij. Ik hoef de bomen niet te controleren en hoef ook niet de afweging te maken om wel of niet chemisch in te grijpen.” lees meer Dit jaar heeft hij het systeem ook voor de suikerbieten ingezet en daarbij vastgesteld dat de herbiciden een remmende werking hebben. Volgend jaar gaat Rus het daarom anders doen. In plaats van de bloeiende akkerrand die nu langs de sloot ligt wil hij een 3 meter brede grasstrook met in het midden twee rijen Artemisia. Dat heeft als voordeel dat de Artemisia meerdere jaren kan blijven staan en dat de luizen en hun predatoren al vroeg in het seizoen kunnen groeien.

Eifelgold lavameel beperkt stikstof uitstoot dierlijke mest

In een onderzoek van Wageningen University verlaagde de toevoeging van 80 kg EIFELGOLD lavameel per ton stalmest de stikstof uitstoot met 46%. Met 30 kg per ton was de reductie 30%. De onderzoekers schrijven dit toe aan de adsorptie van ammoniak i.v.m. de hoge uitwisselingscapaciteit (CEC 12 cmol/kg) van Eifelgold lavameel en aan de neerslag van ammonium-N in vorm van struviet door de aanwezigheid van fosfor en magnesium zouten in het lavameel. Bron: Shah et al. Agriculture, Ecosystems and Environment 160 (2012) 59– 65.

Nieuwe groenbemester voor agrariërs

BAWI is ons nieuwe groenbemester mengsel voor agrariërs. Gezaaid eind juli groeit het snel door tot een mooie blad- en wortelmassa. Nitraat wordt door de brassica perfect gebonden in blad en penwortels. De wikke zorgt voor extra organische stikstof en dit komt het volgende gewas geleidelijk ten goede. Dit is een slimme manier om minder stikstof te hoeven toepassen in het volgende jaar. Voor nog meer doorworteling en kruimelstructuur zorgen 3 verdere plantsoorten in dit mengsel.


Akkerbouwer Coen van den Hoek heeft BAWI eind juli gezaaid en is erg te spreken over het resultaat:

“Dat is mijn streven, goede groenbemesters, en zo de ondergrond ook verbeteren. Zodat we straks met ploegen niet het goede onderin stoppen en op de stugge ondergrond moeten telen volgend jaar.”

GO!-NH Challenge Natuurinclusieve Landbouw

Samen met de akkerbouwers Abram Rus en Jos Heermans en met Daniela Haverkamp van de provincie Noord-Holland vormde Claudia Külling van Servaplant een team dat deelnaam aan de selectiedagen van GO-NH Challenge Natuurinclusieve Landbouw. Vrijdag 27 september heeft Claudia voor een vier-ledige jury de pitch gehouden en zijn ze gekozen voor de volgende ronde: Beste 13 teams gekozen voor GO!-NH Accelerator Circulaire Economie

Monsanto vaarwel! Insecten welkom!

Ons product is een kruiden- en bloemen zaaimengsel voor akkerranden wat niet alleen geschikt is voor natuurlijke predatoren van bladluizen (besparing op insecticiden) maar ook als gewas kan worden doorverkocht aan de veehouderij als smakelijk en gezond voeder supplement (kruiden pellets, besparing op antibiotica). lees meer

Predat inzet in de hopteelt

In het kader van het POP3 project “Duurzame teelt, gezonde producten Limburg” zijn de Artemisia planten van Servaplant aangeplant aan de kop van elke rij in de hopteelt om de aantasting van bladluizen tegen te werken.
De speciale soort bladluis die op Artemisia leeft, maakt geen schade aan akkerbouw gewassen en is voedsel voor de natuurlijke vijanden van de bladluis, zoals het lieveheersbeestje en sluipwespen. Met deze voedselbron kunnen meer vijanden van de bladluis overleven en staan deze klaar om ook de bladluizen op de hopplanten te nuttigen. lees meer

PIRO groenbemester in het najaar

 

 

 

 

 

 

Met PIRO kunnen we tijdens de winter veel goeds doen voor bodemherstel.

PIRO bestaat voor de helft uit de vlinderbloemigen winterwikke, inkarnaatklaver en wintererwt, allemaal soorten die het ook goed doen bij koudere temperaturen. Ze leveren organische stikstof en hun wortels groeien tot diep in de grond. De speciale winterrogge in dit mengsel is een bladrogge, geselecteerd niet op graan maar op goede groei met name ook bij lagere temperatuur. PIRO geeft een vrij snelle en goede grondbedekking en een zeer goede doorworteling en levert veel organische stof al tijdig in het voorjaar.

Als u het land in februari of maart al weer voor uw gewas nodig hebt, kunt u PIRO het beste nu gelijk zaaien. Zolang het warm is groeit het mengsel nog goed maar is dan wel ook vorstgevoeliger. Als u later (eind september) of vanaf februari zaait, komt de meeste groei in het voorjaar en heeft de vorst minder invloed. Belangrijk is, dat PIRO tenminste twee weken voor de aanplant van het volggewas wordt geklepeld of gemaaid en direct wordt ingewerkt in de bovenste laag grond.