Veel aandacht voor Artemisia bankerplanten in BOERDERIJ voor besparing op insecticiden

Onder de titels “Voedselbank in plaats van insecticiden” (105-no. 3, 15 oktober 2019) en “Zoektocht naar alternatieven tegen bladluis” (105-no. 4, 22 oktober 2019) gaat vakblad BOERDERIJ uitvoerig in op de mogelijkheden en de reeds gemaakte ervaringen met het Artemisia bankerplanten systeem van Servaplant.

De grootste uitdaging is om met deze voedselbank genoeg natuurlijke vijanden te kweken voordat de schadelijke bladluizen in het voorjaar opkomen.

Bij een eerste proef in suikerbiet door het IRS in 2018 werden de Artemisiaplanten pas na het zaaien van de bieten aan de randen van het perceel in de buitenste bietenrij geplant en bleek dat de Artemisia door de gebruikte herbiciden geraakt en in de groei geremd werden. In 2019 zijn de Artemisia midden in de bloemenrand rondom het perceel geplant, maar door het droge voorjaar viel het ook daar niet mee om op tijd goed ontwikkelde planten te krijgen. Voor de proef in 2020 zijn nu in augustus al Artemisia’s in de akkerrand geplant en gezaaid zodat er in mei al goed ontwikkelde planten staan. Ook moeten op deze planten al vroeg genoeg bladluizen aanwezig zijn om predatoren aan te trekken.

Akkerbouwer Abram Rus uit Nieuw Vennep past het systeem van Servaplant al acht jaar toe voor de teelt van kerstbomen: “Het werkt goed, de natuurlijke vijanden zijn er altijd op tijd bij. Ik hoef de bomen niet te controleren en hoef ook niet de afweging te maken om wel of niet chemisch in te grijpen.” lees meer Dit jaar heeft hij het systeem ook voor de suikerbieten ingezet en daarbij vastgesteld dat de herbiciden een remmende werking hebben. Volgend jaar gaat Rus het daarom anders doen. In plaats van de bloeiende akkerrand die nu langs de sloot ligt wil hij een 3 meter brede grasstrook met in het midden twee rijen Artemisia. Dat heeft als voordeel dat de Artemisia meerdere jaren kan blijven staan en dat de luizen en hun predatoren al vroeg in het seizoen kunnen groeien.

Eifelgold lavameel beperkt stikstof uitstoot dierlijke mest

In een onderzoek van Wageningen University verlaagde de toevoeging van 80 kg EIFELGOLD lavameel per ton stalmest de stikstof uitstoot met 46%. Met 30 kg per ton was de reductie 30%. De onderzoekers schrijven dit toe aan de adsorptie van ammoniak i.v.m. de hoge uitwisselingscapaciteit (CEC 12 cmol/kg) van Eifelgold lavameel en aan de neerslag van ammonium-N in vorm van struviet door de aanwezigheid van fosfor en magnesium zouten in het lavameel. Bron: Shah et al. Agriculture, Ecosystems and Environment 160 (2012) 59– 65.

Nieuwe groenbemester voor agrariërs

BAWI is ons nieuwe groenbemester mengsel voor agrariërs. Gezaaid eind juli groeit het snel door tot een mooie blad- en wortelmassa. Nitraat wordt door de brassica perfect gebonden in blad en penwortels. De wikke zorgt voor extra organische stikstof en dit komt het volgende gewas geleidelijk ten goede. Dit is een slimme manier om minder stikstof te hoeven toepassen in het volgende jaar. Voor nog meer doorworteling en kruimelstructuur zorgen 3 verdere plantsoorten in dit mengsel.


Akkerbouwer Coen van den Hoek heeft BAWI eind juli gezaaid en is erg te spreken over het resultaat:

“Dat is mijn streven, goede groenbemesters, en zo de ondergrond ook verbeteren. Zodat we straks met ploegen niet het goede onderin stoppen en op de stugge ondergrond moeten telen volgend jaar.”

GO!-NH Challenge Natuurinclusieve Landbouw

Samen met de akkerbouwers Abram Rus en Jos Heermans en met Daniela Haverkamp van de provincie Noord-Holland vormde Claudia Külling van Servaplant een team dat deelnaam aan de selectiedagen van GO-NH Challenge Natuurinclusieve Landbouw. Vrijdag 27 september heeft Claudia voor een vier-ledige jury de pitch gehouden en zijn ze gekozen voor de volgende ronde: Beste 13 teams gekozen voor GO!-NH Accelerator Circulaire Economie

Monsanto vaarwel! Insecten welkom!

Ons product is een kruiden- en bloemen zaaimengsel voor akkerranden wat niet alleen geschikt is voor natuurlijke predatoren van bladluizen (besparing op insecticiden) maar ook als gewas kan worden doorverkocht aan de veehouderij als smakelijk en gezond voeder supplement (kruiden pellets, besparing op antibiotica). lees meer

Predat inzet in de hopteelt

In het kader van het POP3 project “Duurzame teelt, gezonde producten Limburg” zijn de Artemisia planten van Servaplant aangeplant aan de kop van elke rij in de hopteelt om de aantasting van bladluizen tegen te werken.
De speciale soort bladluis die op Artemisia leeft, maakt geen schade aan akkerbouw gewassen en is voedsel voor de natuurlijke vijanden van de bladluis, zoals het lieveheersbeestje en sluipwespen. Met deze voedselbron kunnen meer vijanden van de bladluis overleven en staan deze klaar om ook de bladluizen op de hopplanten te nuttigen. lees meer

PIRO groenbemester in het najaar

 

 

 

 

 

 

Met PIRO kunnen we tijdens de winter veel goeds doen voor bodemherstel.

PIRO bestaat voor de helft uit de vlinderbloemigen winterwikke, inkarnaatklaver en wintererwt, allemaal soorten die het ook goed doen bij koudere temperaturen. Ze leveren organische stikstof en hun wortels groeien tot diep in de grond. De speciale winterrogge in dit mengsel is een bladrogge, geselecteerd niet op graan maar op goede groei met name ook bij lagere temperatuur. PIRO geeft een vrij snelle en goede grondbedekking en een zeer goede doorworteling en levert veel organische stof al tijdig in het voorjaar.

Als u het land in februari of maart al weer voor uw gewas nodig hebt, kunt u PIRO het beste nu gelijk zaaien. Zolang het warm is groeit het mengsel nog goed maar is dan wel ook vorstgevoeliger. Als u later (eind september) of vanaf februari zaait, komt de meeste groei in het voorjaar en heeft de vorst minder invloed. Belangrijk is, dat PIRO tenminste twee weken voor de aanplant van het volggewas wordt geklepeld of gemaaid en direct wordt ingewerkt in de bovenste laag grond.

Demodag fruitteelt & akkerbouw

Op 22 augustus heeft Servaplant deelgenomen aan de demodag in het kader van het POP3 project “Duurzame teelt, gezonde producten Limburg”. Op het fruitbedrijf van Roger Wouters in Reijmerstok kon men inspiratie op doen voor het op orde brengen van de bodem, de ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit en het weerbaar maken van het gewas. In dit project hebben de fruittelers ook producten van Servaplant ingezet zoals de Artemisia planten, Lecitec en IbermarC2000.

Agraaf over Servaplant’s artemisia en hopperplanten

In zijn artikel van 20 juli vat Co Schipper van landbouwvakblad Agraaf samen wat Claudia Külling van Servaplant en akkerbouwers Ane van Straten en Abram Rus te vertellen hebben over de werking en het optimaliseren van kruidenrijke akkerranden, artemisia bankerplant en hopperplant-eilanden:

Claudia Külling: Door uitgebreide studie ontdekten wij dat op de artemisia een speciale soort bladlius leeft, die geen schade maakt aan akkerbouw gewassen. Zo is er al vroeg in het jaar voedsel voor de natuurlijke vijanden van de bladluis, zoals het lieveheersbeestje en sluipwespen. Op het moment dat de schadelijke bladluizen verschijnen in het gewas staan er voldoende natuurlijke vijanden klaar om ze aan te pakken. lees meer

Om een goede verspreiding in het gewas te krijgen van de lieveheersbeestjes en sluipwespen, moeten de beestjes extra mogelijkheden krijgen via ‘hoppereilanden’ met nectarhoudende planten. lees meer

Ane van Straten (Slootdorp): Van die zogenaamde hoppereilanden moet je niet te veel maken. Als je sluipwespen en lieveheersbeestjes te veel nectar aanbiedt worden ze lui. Tenslotte moeten ze wel hun werk blijven doen. Het grote voordeel van de natuurlijke vijanden is dat zij 24 uur per dag aan het werk zijn, ook aan de onderkant van het blad waar het spuitmiddel niet terecht komt.

Abram Rus (Nieuw-Vennep): Het geeft rust, want ze zijn er altijd en als je zelf gaat controleren doe je dat misschien niet iedere dag en soms ben je dan te laat met spuiten en heb je al schade. lees meer

Claudia Külling: Naast de besparing op insecticiden zou het gebruik als mineraalrijk veevoer een mogelijk verdienmodel voor het verbouwen van kruidenrijke akkerranden kunnen worden.

half augustus, hoppereiland in zuikerbiet, schermbloemige hopperplant trekt veel zweefvliegen aan