Bomen revitaliseren

In het stedelijk gebied zijn bomen blootgesteld aan bodemverdichting, tekort aan essentiële nutriënten en sporenelementen, droogte of overtollig water, zoutstress, zware metalen en andere stressfactoren die slecht zijn voor hun conditie. Directe wortelbeschadiging of zelfs flinke inboet aan wortels door werkzaamheden heeft een grote impact op de vitaliteit van bomen die vaak pas na afloop van tijd zichtbaar wordt. Met onze diensten en producten helpen wij u bij het revitaliseren van bomen op een duurzame manier.

zoutstress kastanjewerkzaamheden1

Door middel van bodem-, blad- en wortelonderzoek kunnen wij mogelijke oorzaken van het vitaliteitsverlies van bomen opsporen en advies geven voor passende groeiplaatsverbetering.

Tekorten van bepaalde nutriënten, met name sporenelementen kunnen dan gericht worden aangevuld. Het toedienen van EIFELGOLD LAVAMEEL al dan niet gemengd met uitgerijpte humushoutcompost verhoogd het vermogen van de grond om voedingsstoffen en water vast te houden en geleidelijk aan de wortels af te geven. De biologische activiteit van de grond en de vorming van klei-humus-complexen wordt gestimuleerd, waardoor een stabiele bodemstructuur ontstaat.

Bomen zijn voor een goede ontwikkeling van hun wortelstelsel en de opname van voedingsstoffen en water afhankelijk van de symbiose met mycorrhiza-schimmels. Deze schimmels bufferen ook toxische elementen en verhogen de weerstand van de boom. Bodemverdichting, graafwerkzaamheden of andere verstoringen leiden tot de afname van zowel de mycorrhiza-bezetting van de boomwortels als de diversiteit aan schimmelsoorten. Naast het wegnemen van de verstorende factoren kan ook de toepassing van geschikte mycorrhiza-entstoffen bijdragen tot een vlot herstel van de symbiose als voorwaarde voor een revitalisering van de boom.