Bodem verbeteren

Een gezonde bodem met een rijk bodemleven vormt de basis voor een vitale groei van bomen en planten. Met de juiste combinatie van natuurlijke bodemverbeteraars kunt u de structuur, de vruchtbaarheid en de weerbaarheid van uw grond verhogen.

Groenbemesting is een uitstekende, natuurlijke manier om de bodem weer ‘op adem’ te laten komen en diverse bodemproblemen tegelijk aan te pakken. Servaplant levert met LUMA en PIRO  speciale groenbemester mengsels waarin de verschillende eigenschappen van gewassen worden gecombineerd voor een maximaal effect.

Gesteentemeel verbetert de structuur en verhoogt de vruchtbaarheid van de bodem. Samen met organische stof en het bodemleven bevordert het de vorming van klei-humus-complexen. De bodem krijgt daardoor een stabiele kruimelige structuur en een verhoogde uitwisselingscapaciteit (CEC). Kleigrond watert beter af. Zand- en veengrond kan nutriënten en water beter vasthouden. Servaplant levert met EIFELGOLD LAVAMEEL een top product van fijnste maling en optimale samenstelling van mineralen voor de plantengroei. Ook onze TERRACAL NATUURGIPS is een uitstekende natuurlijke bron van calcium en zwavel die de pH van de grond niet verhoogt en bijdraagt aan de bodemstructuur.

Organische meststoffen leveren in tegenstelling tot kunstmeststoffen niet alleen mineralen voor de plantengroei maar ook energierijk voedsel voor het bodemleven. Het bodemleven is nodig om organische stoff te ontbinden en de mineralen beschikbaar te maken voor de plantengroei. Maar het is ook heel belangrijk voor een goede bodemstructuur en de weerbaarheid of gezondheid van de grond. Met onze MYCORRHIZA , MICOSAT en NITRAGIN entstoffen kunnen nuttige schimmels en bacteriën toegevoegd worden die in een gezonde grond thuis horen. Onze groenbemester mengsels bevorderen de diversiteit een de activiteit van het bodemleven. Ook compost, champost en mulch stimuleren het bodemleven en helpen bodemmoeheid te vorkomen.

Wat voor de bodem geldt, geldt ook voor stekgrond en potgrond. Veel gangbare veensubstraten leveren planten niet alles wat ze nodig hebben om niet alleen goed te kunnen groeien maar ook weerbaar te zijn tegen ziekten en plagen. Samen met vooraanstaande kwekers werken wij aan de verbetering van stek- en potgrond om planten op een duurzamere manier te kunnen telen.

Bodem en landbouw
Op wolken lopen met LUMA
Boost voor het bodemleven
Lavameel ‘redder’ bollengrond
Eifelgold verbeterd bodemstructuur
Luzernekorrels – boost voor planten
Potgrond voor sterke rozen
Aanpak Servaplant geeft mooi resultaat bij potrozen