Biologisch telen

In de biologische teelt mogen geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De organische meststoffen worden pas met behulp van het bodemleven beschikbaar voor de plant. Ziektes en plagen moeten zo veel mogelijk preventief worden aangepakt door planten weerbaar te maken en natuurlijke vijanden van schaadorganismen te bevorderen. De focus ligt dus op het verbeteren van de bodem en het versterken van de planten.

Servaplant levert speciale biologische, organische en minerale bodemverbeteraars, meststoffen en plantversterkes van natuurlijke oorsprong. Het zijn innovatieve producten die bij onze duurzame aanpak passen, producten die werken en die elkaar aanvullen en versterken. De meeste van deze producten voldoen aan de eizen van de EU-verordening 889/2008 voor de biologische teelt.

Een aantal van onze producten staat intussen ook geregistreerd op de Nederlandse inputlijst van Skal.

Lees meer over natuurlijke vijanden van de bladluis in de kas- én buitenteelt met het bankerplant-systeem PREDAT.

Lees meer over biologische stikstof-binding door Azotobacter-bacteriëen.

Lees meer over oergesteentemeel en natuurgips.

Lees meer over groenbemester-mengsels.