Azotobacter NITRAGIN

Azotobacter-bacteriën leven van nature in de grond en rondom plantenwortels waar ze stikstof uit de lucht halen en aan de plant doorgeven. Onder goede omstandigheden zoals een luchtige en niet te zure grond en de aanwezigheid van organisch voedsel vermeerderen deze bacteriën zich snel en verhogen daarmee de stikstofvoorraad in de grond die voor planten beschikbaar komt.

Met name door stomen van de grond in de kasteelt maar ook door het gebruik van kunstmest, verdichting van de grond en bij een daling van de bodem-pH gaat het aantal Azotobacter-bacteriën in de bodem omlaag. Bodemverbetering zoals door toepassen van STEENMEEL en enten met NITRAGIN kan een essentiële bijdrage leveren voor een betere plantengroei met minder stikstofbemesting.

NITRAGIN staat ook op de Nederlandse inputlijst van Skal.